..Trường Cao Đẳng Sư Phạm Huế ::..
Tiếng Anh
Đăng ký học tập Hộp thư nội bộ Thư viện ảnh Bài giảng Hỏi đáp Diễn đàn
Trang chủ
40 năm thành lập trường
Giới thiệu trường
Tin tức, sự kiện
Đảng Bộ
Công đoàn
Công khai giáo dục
Phổ biến giáo dục pháp luật
Thông tin đào tạo
Học kỳ phụ
Quản lý lớp - CVHT
Thực hành - Thực tập
Hợp tác quốc tế
Danh bạ điện thoại
Khoa - phòng
Khoa học và Công nghệ
Kiểm định chất lượng
Đoàn TN - Hội SV
Tuyển sinh
Lịch công tác
Liên hệ
 
Thống kê
 
Khách trực tuyến: 153
Số người truy cập: 29772154
 
 
THÔNG BÁO:   
Thông báo mới
Quyết định về việc khen thưởng học sinh sinh viên cuối khóa khối K40, K41 cao đẳng và K41 Trung cấp chuyên nghiệp
[Cập nhật ngày: 28/06/2019]

  UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM                                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


       Số:   260  /QĐ-CĐSP                                    Thừa Thiên Huế, ngày  25  tháng 6 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc khen thưởng học sinh sinh viên cuối khóa khối K40, K41 cao đẳng

 K41 Trung cấp chuyên nghiệp

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM THỪA THIÊN HUẾ

 

            Căn cứ Quyết định số 164/TTg ngày 21/3/1978 của Thủ tướng chính phủ về việc công nhận chính thức Trường CĐSP Thừa Thiên Huế;

            Căn cứ Quyết định số 42/QĐ-BGD&ĐT ngày 13/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế công tác học sinh sinh viên trong các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy;

Căn cứ Thông tư số 01/2015/TT-BGDĐT ngày 15/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường cao đẳng;

                Căn cứ kết quả học tập và rèn luyện của học sinh sinh viên trong toàn khối K40, K41cao đẳng và K41 Trung cấp chuyên nghiệp;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng xét khen thưởng cuối khóa của Trường CĐSP Thừa Thiên Huế  ngày 21/6/2019;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức- Công tác sinh viên,

                                                   QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Khen, thưởng 103 học sinh khối K40, K41cao đẳng và K41 Trung cấp chuyên nghiệp đạt danh hiệu HSSV Xuất sắc, Giỏi (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Kinh phí khen thưởng thực hiện theo Quy chế chi tiêu nội bộ của trường.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. HSSV có tên ở Điều 1 và các ông/bà Trưởng các khoa/phòng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

                                                                                                         HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

                                                                                                          Đã ký – Hồ Văn Thành

 

 

Xem danh sách tại đây.

 
Các tin khác
THÔNG BÁO MỚI
Thông báo trực lãnh đạo và trực tự vệ dịp kỷ niệm 74 năm ngày Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 02/9
Kết quả trúng tuyển cao đẳng NV bổ sung đợt 2
Kết quả thi năng khiếu giáo dục mầm non ngày 09/08/2019
Quyết định khen thưởng học viên Xuất sắc lớp K42B BD nghiệp vụ Văn thư - Lưu trữ.
Quyết định khen thưởng Lưu học sinh Lào học Tiếng Việt năm học 2018-2019
Điểm trúng tuyển vào trường Cao đẳng sư Phạm Thừa Thiên Huế 2019 nguyện vọng 1 (đợt 1)
TIN MỚI NHẬN
Bế giảng lớp K42 Tiếng Việt bậc 3 cho LHS Lào
Thông báo kinh phí học tập học kỳ phụ năm học 2019-2020
Những mẫu đơn dành cho HSSV năm học 2019-2020
Thông báo về việc điều chỉnh bố trí phòng học
Thông báo Về việc hủy các học phần đã đăng ký
Thông báo Về việc hủy các học phần đã đăng ký do không đảm bảo điều kiện tiên quyết (Khối K41 CĐCQ)
Lễ Bế giảng Lớp K42 Bồi dưỡng Nghiệp vụ Quản lý giáo dục
LỊCH CÔNG TÁC
©2009 Trường Cao đẳng sư phạm Thừa Thiên Huế - Bản quyền thuộc Trường Cao Đẳng Sư Phạm Thừa Thiên Huế
Địa chỉ: 123 Nguyễn Huệ - Thành phố Huế - Việt Nam | Điện thoại: 0234 - 3822179; Fax: 0234 - 3833584; Email: cdsp@thuathienhue.gov.vn