..Trường Cao Đẳng Sư Phạm Huế ::..
Tiếng Anh
Đăng ký học tập Hộp thư nội bộ Thư viện ảnh Bài giảng Hỏi đáp Diễn đàn
Trang chủ
40 năm thành lập trường
Giới thiệu trường
Tin tức, sự kiện
Đảng Bộ
Công đoàn
Công khai giáo dục
Phổ biến giáo dục pháp luật
Thông tin đào tạo
Học kỳ phụ
Quản lý lớp - CVHT
Thực hành - Thực tập
Hợp tác quốc tế
Danh bạ điện thoại
Khoa - phòng
Khoa học và Công nghệ
Kiểm định chất lượng
Đoàn TN - Hội SV
Tuyển sinh
Lịch công tác
Liên hệ
 
Thống kê
 
Khách trực tuyến: 43
Số người truy cập: 29877142
 
 
THÔNG BÁO:   
Thông báo mới
Quyết định về việc cấp tiền miễn, giảm học phí cho học sinh, sinh viên học kỳ II năm học 2018-2019
[Cập nhật ngày: 28/06/2019]

 UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

             Số:  261  /QĐ-CĐSP        Thừa Thiên Huế, ngày 25  tháng 6 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc cấp tiền miễn, giảm học phí cho học sinh, sinh viên

 học kỳ II năm học 2018-2019

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM THỪA THIÊN HUẾ

Căn cứ Quyết định số 164/TTg ngày 21/03/1978 của Thủ tướng chính phủ về việc công nhận chính thức Trường Cao đẳng Sư phạm Huế;

Căn cứ Quyết định số 1469/QĐ-UBND ngày 27/6/2007 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc chuyển Trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế trực thuộc UBND tỉnh;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/3/2016 của Bộ Giáo dục & Đào tạo, Bộ Tài chính và Bộ Lao động thương binh xã hội về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ quy định về miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng xét miễn, giảm học phí cho học sinh, sinh viên hệ cao đẳng chính quy của Trường CĐSP Thừa Thiên Huế ngày 21/6/2019.

 Xét đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức - Công tác sinh viên,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay cấp 8 suất miễn, giảm học phí (trong đó: 6 suất miễn học phí và 02 suất giảm 70% học phí) cho học sinh, sinh viên khối K40, K41 và K42 Cao đẳng học kỳ II năm học 2018-2019 (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Học sinh, sinh viên có tên ở Điều 1 và Trưởng các phòng/khoa có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- HT và P.HT;

- Như Điều 2;

- Tổ Kế hoạch-Tài chính;

- Ban biên tập Website;

- Lưu: VT, TCSV.

                                                                                                           HIỆU TRƯỞNG

                                                                                               

                                                       

                                                                                                              Đã ký- Hồ Văn Thành

                                                                                                   

                                                                                                                       

 Xem danh sách tại đây.

 
Các tin khác
THÔNG BÁO MỚI
Danh sách LLTV huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị năm 2019
Kế hoạch học tập chính trị của cán bộ viên chức năm học 2019-2020
Về việc Tổ chức :Tuần sinh hoạt công dân - HSSV
Bố trí phòng sinh hoạt lớp trong "Tuần Sinh hoat công dân - HSSV" năm học 2019-2020
Thông báo v/v khám sức khỏe đối với HSSV khối K43 nhập học năm 2019
Thông báo về lịch thi lớp liên thông đại học ngành Sư phạm Mỹ thuật
TIN MỚI NHẬN
Lịch ôn thi tốt nghiệp K42C TCSPMN 1 năm
Đẩy mạnh hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo
Tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Việt Nam - Lào trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo
Danh sách SV khối Cao đẳng Giáo dục nghề nghiệp có QĐ xóa tên, bảo lưu, học tiếp năm học 2019-2020
Lịch ôn thi tốt nghiệp K41 LT CĐGDMN VLVH
Khoa Ngoại ngữ tiếp nhận trợ giảng tiếng Anh Fulbright
Thông báo hủy các học phần đã đăng ký do không đảm bảo điều kiện tiên quyết (Khối K42 CĐCQ)
LỊCH CÔNG TÁC
©2009 Trường Cao đẳng sư phạm Thừa Thiên Huế - Bản quyền thuộc Trường Cao Đẳng Sư Phạm Thừa Thiên Huế
Địa chỉ: 123 Nguyễn Huệ - Thành phố Huế - Việt Nam | Điện thoại: 0234 - 3822179; Fax: 0234 - 3833584; Email: cdsp@thuathienhue.gov.vn