..Trường Cao Đẳng Sư Phạm Huế ::..
Tiếng Anh
Đăng ký học tập Hộp thư nội bộ Thư viện ảnh Bài giảng Hỏi đáp Diễn đàn
Trang chủ
40 năm thành lập trường
Giới thiệu trường
Tin tức, sự kiện
Đảng Bộ
Công đoàn
Công khai giáo dục
Phổ biến giáo dục pháp luật
Thông tin đào tạo
Học kỳ phụ
Quản lý lớp - CVHT
Thực hành - Thực tập
Hợp tác quốc tế
Danh bạ điện thoại
Khoa - phòng
Khoa học và Công nghệ
Kiểm định chất lượng
Đoàn TN - Hội SV
Tuyển sinh
Lịch công tác
Liên hệ
 
Thống kê
 
Khách trực tuyến: 66
Số người truy cập: 30466932
 
 
THÔNG BÁO:    Chúc mừng năm mới! Xuân Canh Tý 2020, Kính chúc quý thầy cô giáo cùng toàn thể các em sinh viên An Khang - Hạnh phúc - Thành đạt!
Thông báo mới
Quyết định khen thưởng học viên Xuất sắc lớp K42B BD nghiệp vụ Văn thư - Lưu trữ.
[Cập nhật ngày: 08/08/2019]

  UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

              Số: 320    /QĐ-CĐSP                                        Thừa Thiên Huế, ngày  07   tháng 8 năm 2019

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc khen thưởng học viên Lớp K42B Bồi dưỡng nghiệp vụ Văn thư - Lưu trữ

khóa học 2018 - 2019

 


HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM THỪA THIÊN HUẾ

 

            Căn cứ Quyết định số 164/TTg ngày 21/3/1978 của Thủ tướng chính phủ về việc công nhận chính thức Trường CĐSP Thừa Thiên Huế;

Căn cứ Thông tư số 01/2015/TT-BGDĐT ngày 15/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường cao đẳng;

                Căn cứ kết quả học tập của học viên Lớp K42B Bồi dưỡng nghiệp vụ Văn thư - Lưu trữ, khóa học 2018 - 2019;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức - Công tác sinh viên,

                                                   QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Khen thưởng 04 học viên Lớp K42B Bồi dưỡng nghiệp vụ Văn thư - Lưu trữ, khóa học 2018 - 2019 đạt thành tích xuất sắc trong học tập (danh sách kèm theo).

Điều 2. Kinh phí khen thưởng thực hiện theo Quy chế chi tiêu nội bộ của Trường.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các học viên có tên ở Điều 1 và các ông/bà Trưởng các khoa/phòng/trung tâm có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- HT và các P.HT;

- Như Điều 3;

- Tổ Kế toán-Tài chính;

- Ban Biên tập Website;

- Lưu: VT, TCSV.

 

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

 

Hồ Văn Thành

 

DANH SÁCH KHEN THƯỞNG HỌC VIÊN
ĐẠT THÀNH TÍCH XUẤT SẮC TRONG HỌC TẬP

LỚP K42B BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ VĂN THƯ - LƯU TRỮ

Khóa học 2018 - 2019

(Ban hành theo Quyết định số   320   /QĐ-CĐSP ngày  07  tháng 8 năm 2019 của
Hiệu trưởng Trường CĐSP Thừa Thiên Huế)

       

Stt

Họ và tên

Giới tính

Ngày sinh

Điểm
TB

Xếp loại

1

Hoàng Thị Như Ý

Nữ

18/05/1986

9.1

Xuất sắc

2

Trần Mai Hiểu

Nữ

30/11/1992

9.0

Xuất sắc

3

Trần  Hoàng

Nam

06/03/1989

9.0

Xuất sắc

4

Nguyễn Đức Kỳ

Nam

01/06/1996

9.0

Xuất sắc

Danh sách này gồm có 04 học viên.

 
Các tin khác
THÔNG BÁO MỚI
Thông báo điều chỉnh Kế hoạch tổ chức Lễ Bế giảng các lớp K43 BD CDNN và NV thiết bị, thí nghiệm
Thông báo điều chỉnh lần 2 lịch thi tốt nghiệp K42 D TC SPMN 1 năm – CQ
Thông báo về việc cho HSSV nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Thông báo Kế hoạch tổ chức bế giảng lớp K43B Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng I (lớp học tại Phú Lộc).
Thông báo về việc tăng cường sử dụng hệ thống hỗ trợ ĐT trực tuyến hỗ trợ HSSV tự học.
Thông báo điều chỉnh lịch thi tốt nghiệp K42D TC SPMN 1 năm – CQ.
TIN MỚI NHẬN
Hướng dẫn của Bộ Y tế về việc tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh nCoV trong trường học
Danh sách SV khối CĐ Giáo dục nghề nghiệp có QĐ xóa tên, bảo lưu, tiếp tục học NH19-20
Tuyên dương đảng viên xuất sắc, trao giải Cuộc thi Tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của ĐCS Việt Nam
Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp
CHO ĐI ĐỂ LAN TỎA YÊU THƯƠNG
Hội thi Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm của Khoa Giáo dục Mầm non
Hoạt động chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam
LỊCH CÔNG TÁC
©2009 Trường Cao đẳng sư phạm Thừa Thiên Huế - Bản quyền thuộc Trường Cao Đẳng Sư Phạm Thừa Thiên Huế
Địa chỉ: 123 Nguyễn Huệ - Thành phố Huế - Việt Nam | Điện thoại: 0234 - 3822179; Fax: 0234 - 3833584; Email: cdsp@thuathienhue.gov.vn