..Trường Cao Đẳng Sư Phạm Huế ::..
Tiếng Anh
Đăng ký học tập Hộp thư nội bộ Thư viện ảnh Bài giảng Hỏi đáp Diễn đàn
Trang chủ
40 năm thành lập trường
Giới thiệu trường
Tin tức, sự kiện
Đảng Bộ
Công đoàn
Công khai giáo dục
Phổ biến giáo dục pháp luật
Thông tin đào tạo
Học kỳ phụ
Quản lý lớp - CVHT
Thực hành - Thực tập
Hợp tác quốc tế
Danh bạ điện thoại
Khoa - phòng
Khoa học và Công nghệ
Kiểm định chất lượng
Đoàn TN - Hội SV
Tuyển sinh
Lịch công tác
Liên hệ
 
Thống kê
 
Khách trực tuyến: 64
Số người truy cập: 29877167
 
 
THÔNG BÁO:   
Thông báo mới
Quyết định khen thưởng Lưu học sinh Lào học Tiếng Việt năm học 2018-2019
[Cập nhật ngày: 08/08/2019]

  UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

            Số: 321/QĐ-CĐSP                                                 Thừa Thiên Huế, ngày 07 tháng 8 năm 2019

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc khen thưởng Lưu học sinh Lào

học Tiếng Việt năm học 2018-2019

 


HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM THỪA THIÊN HUẾ

 

            Căn cứ Quyết định số 164/TTg ngày 21/3/1978 của Thủ tướng chính phủ về việc công nhận chính thức Trường CĐSP Thừa Thiên Huế;

            Căn cứ Quyết định số 42/QĐ-BGD&ĐT ngày 13/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế công tác học sinh sinh viên trong các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy;

Căn cứ Thông tư số 01/2015/TT-BGDĐT ngày 15/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường cao đẳng;

                Căn cứ kết quả học tập và rèn luyện của lưu học sinh Lào học Tiếng Việt năm học 2018-2019;

Căn cứ Kế hoạch 102/KH-CĐSP ngày 30/7/2019 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế về việc Tổ chức bế giảng lớp K42 Tiếng Việt cho lưu học sinh Lào;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức- Công tác sinh viên,

 

                                                   QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Khen thưởng 10 lưu học sinh Lào hoàn thành chương trình Tiếng Việt cho người nước ngoài đạt loại Xuất sắc năm học 2018-2019 (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Kinh phí khen thưởng thực hiện theo Quy chế chi tiêu nội bộ của trường.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Lưu học sinh có tên ở Điều 1 và các ông/bà Trưởng các khoa/phòng/trung tâm có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- HT và các P.HT;

- Như Điều 3;

- Tổ Kế hoạch-Tài chính;

- Ban Biên tập Website;

- Lưu:  VT, TCSV.

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

(Đã ký)

Hồ Văn Thành

 

 

DANH SÁCH XÉT KHEN THƯỞNG CUỐI KHÓA

KHỐI LỚP: K42 TIẾNG VIỆT CHO LHS LÀO (TẠI TRƯỜNG)

Khóa học 2018-2019

TT

MÃ SV

Họ và tên

Ngày sinh

Giới
tính 

Tên lớp

Điểm HT

Điểm
RL 

1

10429102065

Khanmyna  KHAMSINGSAVATH

21/03/2000

Nam

K42B Tiếng Việt

9.5

91

2

10429101026

Sitthixay  PHASAVATH

15/07/2001

Nam

K42A Tiếng Việt

9.0

97

3

10429102045

Xayyadeth  KHAMMOUNVONG

19/11/2000

Nam

K42B Tiếng Việt

9.0

98

4

10429101015

Manida  THANADABOUTH

26/08/2000

Nữ

K42A Tiếng Việt

9.0

97

5

10429102051

Manyvanh  PHOMMACHAKSA

16/04/2000

Nữ

K42B Tiếng Việt

9.5

98

6

10429102039

Soukdavanh  SITTHIPANYA

04/05/2001

Nữ

9.0

95

7

10429102050

Chintana  KENTHALANGSY

02/06/2000

Nữ

10.0

94

8

10429101007

Palinya  PHETSOMPHONE

14/09/2001

Nữ

K42A Tiếng Việt

9.0

97

9

10429102058

Chanpheng  CHANTHAPHONE

27/04/2000

Nữ

K42B Tiếng Việt

8.5

95

10

10429102042

Luckyjane PHIMMACHANH

19/03/2001

Nữ

9.5

94

 
Các tin khác
THÔNG BÁO MỚI
Danh sách LLTV huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị năm 2019
Kế hoạch học tập chính trị của cán bộ viên chức năm học 2019-2020
Về việc Tổ chức :Tuần sinh hoạt công dân - HSSV
Bố trí phòng sinh hoạt lớp trong "Tuần Sinh hoat công dân - HSSV" năm học 2019-2020
Thông báo v/v khám sức khỏe đối với HSSV khối K43 nhập học năm 2019
Thông báo về lịch thi lớp liên thông đại học ngành Sư phạm Mỹ thuật
TIN MỚI NHẬN
Lịch ôn thi tốt nghiệp K42C TCSPMN 1 năm
Đẩy mạnh hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo
Tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Việt Nam - Lào trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo
Danh sách SV khối Cao đẳng Giáo dục nghề nghiệp có QĐ xóa tên, bảo lưu, học tiếp năm học 2019-2020
Lịch ôn thi tốt nghiệp K41 LT CĐGDMN VLVH
Khoa Ngoại ngữ tiếp nhận trợ giảng tiếng Anh Fulbright
Thông báo hủy các học phần đã đăng ký do không đảm bảo điều kiện tiên quyết (Khối K42 CĐCQ)
LỊCH CÔNG TÁC
©2009 Trường Cao đẳng sư phạm Thừa Thiên Huế - Bản quyền thuộc Trường Cao Đẳng Sư Phạm Thừa Thiên Huế
Địa chỉ: 123 Nguyễn Huệ - Thành phố Huế - Việt Nam | Điện thoại: 0234 - 3822179; Fax: 0234 - 3833584; Email: cdsp@thuathienhue.gov.vn