Thứ Hai
18/01/2021

08:00

Trực báo
TP: Theo Quyết định
ĐĐ: Phòng họp 1
Thứ Hai
18/01/2021

16:00

Hạn cuối các Khoa/Tổ CM nộp đề thi KTHP HKI NH 2020-2021 khối K44 CĐSP, K44 CĐ GDNN về Phòng KT-ĐBCL-QLKH
Thứ Hai
18/01/2021

17:30

Khai giảng lớp Ứng dụng CNTT cơ bản - Khóa 01/2021
Thứ Ba
19/01/2021

14:00

Họp chức năng nhiệm vụ các đơn vị.
TP: Ban Giám hiệu; Trưởng/phó và trưởng bộ phận các phòng, khoa.
ĐĐ: Phòng họp 1.
Thứ Tư
20/01/2021

16:00

Hạn cuối các khoa/GV nộp điều kiện dự thi và bảng điểm thành phần HK I, NH 2020-2021 khối lớp K44 CĐ GDMN, K44 CĐ GDNN về Phòng KT-ĐBCL-QLKH
Thứ Sáu
22/01/2021

08:30

Họp Hồi đồng Trường Thực hành mầm non.
TP: Hội đồng quản lý trường, Ban Giám hiệu và kế toán Trường THMN.
ĐĐ: Phòng họp 1.
Thứ Sáu
22/01/2021

08:30

Tập huấn sử dụng TV cho LHS Lào và phát thẻ bạn đọc TV
Địa điểm: Thư viện trường
Thứ Sáu
22/01/2021

14:00

Họp Ban Tuyển sinh năm 2021
TP: Theo QĐ số 21/QĐ-CĐSP
ĐĐ: phòng họp 1
Thứ Bảy
23/01/2021

07:00

Lễ Khai mạc kỳ thi tuyển dụng công chức tỉnh TT Huế năm 2020
ĐĐ: Giảng đường 1
Thứ Bảy
23/01/2021

08:00

Thi môn Kiến thức chung
ĐĐ: A4.19, A4.20, B4.11, B4.12, B4.13
Thứ Bảy
23/01/2021

09:30

Thi môn Tin học
ĐĐ:A4.19, A4.20, B4.11, A4.12, A4.13
Thứ Bảy
23/01/2021

10:30

Thi môn Ngoại ngữ
ĐĐ: A4.19, A4.20, B4.11, B4.12, B4.13