Đăng ký học tập Hộp thư nội bộ Thư viện ảnh Bài giảng Hỏi đáp Diễn đàn
Trang chủ
40 năm thành lập trường
Giới thiệu trường
Tin tức, sự kiện
Đảng Bộ
Công đoàn
Công khai giáo dục
Phổ biến giáo dục pháp luật
Thông tin đào tạo
Quản lý lớp - CVHT
Thực hành - Thực tập
Hợp tác quốc tế
Danh bạ điện thoại
Khoa - phòng
Khoa học và Công nghệ
Kiểm định chất lượng
Đoàn TN - Hội SV
Tuyển sinh
Lịch công tác
Liên hệ
 
Thống kê
 
Khách trực tuyến: 86
Số người truy cập: 30857513
 
 
THÔNG BÁO: Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Đảng bộ Trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025  
Văn bản pháp quy
Kế hoạch về việc triển khai áp dụng ISO 9001:2000 - Quý I năm 2009
fiogf49gjkf0d

    UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

    TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

         Số:  180/KH-CĐSP-BISO

               Huế,  ngày 24  tháng 12 năm 2008

   

KẾ HOẠCH

Về việc triển khai áp dụng ISO 9001:2000 - Quý I năm 2009

 

 

Thực hiện theo lịch trình đã thống nhất giữa Trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế và Trung tâm Chất lượng Quốc tế IQC về việc tiến hành triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2000, lãnh đạo nhà trường xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện ISO 9001:2000 trong tháng 01, 02 và 3 năm 2009 như sau:

 

Số TT

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM

THỜI GIAN

GHI CHÚ

1        

- Tổ chức Lễ vận hành áp dụng QMS ISO 9001:2000.

- Các đơn vị nhận bộ Tài liệu QMS ISO 9001:2000 của đơn vị mình.

- Các đơn vị nhận bản Tầm nhìn - Sứ mạng - Chính sách chất lượng,   Mục tiêu chất lượng của Trường để công bố tại đơn vị mình.

Ban ISO

Trưởng đơn vị

Cán bộ kiểm soát các đơn vị (CBKS)

08h00 - 08h45

02/01/2009

 

2        

- Tư vấn của IQC hướng dẫn Cán bộ kiểm soát của các đơn vị cách sử dụng bộ bìa còng QMS ISO 9001:2000, cách ghi và lưu trữ hồ sơ chất lượng.

    Thành phần tham dự: Cán bộ kiểm soát ISO của các đơn vị, Tư vấn IQC, Thư ký Ban ISO.

   Địa điểm: Phòng họp số 1

Tư vấn IQC

CBKS

14h00 - 15h00

02/01/2009

 

3        

- Trưởng đơn vị và Cán bộ kiểm soát triển khai vận hành QMS ISO 9001:2000 tại đơn vị, lập kế hoạch ISO hàng tháng của đơn vị mình theo kế hoạch chung của Ban ISO.

BISO

Trưởng các đơn vị

CBKS

Cuối mỗi tháng

Riêng tháng 01/2009 lập kế hoạch từ ngày 03-06/01/2009

4        

- Tất cả các mọi người đều phải đọc tài liệu QMS ISO 9001:2000. Cán bộ kiểm soát tổng hợp danh sách đọc tài liệu hàng tháng.

- Thảo luận sau khi đã đọc các tài liệu trong bộ QMS ISO  9001:2000.

CBKS

 

Các đơn vị

Thường xuyên

 

 

 

5        

- Lập phiếu yêu cầu hành động khắc phục sự không phù hợp khi phát hiện (Phiếu NC).

- Lập báo cáo tổng hợp các phiếu NC gửi BISO hàng tháng.

Người phát hiện NC

CBKS

Thường xuyên

 

Cuối tháng

 

6        

- Phát phiếu thăm dò về vận hành QMS ISO tại đơn vị. Tổng hợp phiếu thăm dò. Thống kê, đo lường và báo cáo BISO việc thực hiện các Mục tiêu chất lượng.

- Thư ký BISO tổng hợp báo cáo gửi Trưởng ban ISO.

CBKS

 

 

Thư ký BISO

Cuối mỗi tháng

 

7        

- Phát phiếu thăm dò mức hài lòng của CBVC và HSSV về hoạt động và ứng xử của đơn vị. Tổng hợp báo cáo đến PTC-CTSV.

- PTC-CTSV tổng hợp báo cáo gửi đến BISO.

Các đơn vị

 

PTC-CTSV

Cuối mỗi tháng

 

8        

- Thực hiện văn hóa chất lượng 5S tại văn phòng làm việc của các đơn vị. Phân công và ghi biên bản thực hiện.

Các đơn vị

Hàng tháng

 

9        

- Thực hiện theo đúng “Làm những gì đã viết” và “Viết những gì đã làm”. Lưu hồ sơ minh chứng công việc.

Các đơn vị

Thường xuyên

 

10    

- Phát phiếu thăm dò mức hài lòng của HSSV khi gần kết thúc môn học/học phần. Cuối tháng báo cáo kết quả thăm dò (nếu có môn học/học phần kết thúc trong tháng).

- Tổng hợp tình hình dạy - học trên lớp (dựa vào “báo cáo tuần” của các Lớp trưởng)

- Các Khoa,

PTC-CTSV

- Các Khoa,

PĐT-QLKH

Cuối mỗi tháng

 

11    

- Các Khoa, Trung tâm rà soát các Chương trình đào tạo đang giảng dạy tại đơn vị về dấu hiệu phê duyệt, vòng đời.

- PĐT-QLKH phối hợp với các đơn vị khắc phục các Chương trình đào tạo còn thiếu hoặc thiếu dấu hiệu phê duyệt…

Khoa/ Trung tâm

 

PĐT-QLKH

Từ 03/01 đến 20/02

 

12    

- Khoa tiến hành cho GV đăng ký cải tiến phương pháp giảng dạy.

Khoa, GV

Hàng năm

 

13    

- Rà soát số lượng Đề cương chi tiết được phê duyệt trước khi giảng dạy.

Khoa

Cuối mỗi tháng

 

14    

- BISO tổ chức Đánh giá nội bộ lần 1. Chuyên gia đánh giá của IQC làm Trưởng đoàn đánh giá, chịu trách nhiệm về kế hoạch và nội dung đánh giá.

BISO

IQC

26, 27, 28 /02/2009

 

15    

- Các đơn vị tiến hành khắc phục các NC phát hiện trong Đánh giá nội bộ lần 1.

 

Trong vòng 14 ngày sau ĐGNB lần 1

 

Ghi chú:

  1. Các quy định cụ thể về ngày, giờ gửi báo cáo có trong từng Thủ tục quy trình hoặc Hướng dẫn công việc.
  2. Cán bộ kiểm soát ISO tại các đơn vị đọc kỹ 6 Thủ tục quy trình kiểm soát.

Nơi nhận:                                                                                                                                                         HIỆU TRƯỞNG

- Ban Giám hiệu;

- Các Phòng, Khoa, Trung tâm, Ban;

- Lưu: VT, HCQT, Ban ISO.

 

Số hiệu văn bản: 180/KH-CĐSP-BISO
Loại văn bản: Kế hoạch
Cơ quan ban hành: Trường Cao đẳng sư phạm TT Huế
Người ký: Hoàng Ngọc Quý
Ngày ban hành: 24/12/2008
Ngày có hiệu lực: 24/12/2008
Tải tệp đính kèm
1.KH trien khai ISO Quy I nam 2009_2.doc
Văn bản khác
  Quyết định Về việc thành lập Ban Điều hành áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2000 của Trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế [Ngày ban hành: 23/09/2008]
  Trường CDSP TT Huế áp dụng TCVN ISO 9001:2000 [Ngày ban hành: 22/01/2008]
 
 
©2009 Trường Cao đẳng sư phạm Thừa Thiên Huế - Bản quyền thuộc Trường Cao Đẳng Sư Phạm Thừa Thiên Huế
Địa chỉ: 123 Nguyễn Huệ - Thành phố Huế - Việt Nam | Điện thoại: 0234 - 3822179; Fax: 0234 - 3833584; Email: cdsp@thuathienhue.gov.vn