Đăng ký học tập Hộp thư nội bộ Thư viện ảnh Bài giảng Hỏi đáp Diễn đàn
Trang chủ
40 năm thành lập trường
Giới thiệu trường
Tin tức, sự kiện
Đảng Bộ
Công đoàn
Công khai giáo dục
Phổ biến giáo dục pháp luật
Thông tin đào tạo
Quản lý lớp - CVHT
Thực hành - Thực tập
Hợp tác quốc tế
Danh bạ điện thoại
Khoa - phòng
Khoa học và Công nghệ
Kiểm định chất lượng
Đoàn TN - Hội SV
Tuyển sinh
Lịch công tác
Liên hệ
 
Thống kê
 
Khách trực tuyến: 94
Số người truy cập: 30857535
 
 
THÔNG BÁO: Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Đảng bộ Trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025  
Văn bản pháp quy
Báo cáo tổng hợp các đề nghị soạn thảo, sửa đổi, cung cấp lại tài liệu
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d

  UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:  3 /BC-CĐSP-BISO

              Huế,  ngày 19  tháng 3  năm 2009

 

BÁO CÁO

TỔNG HỢP CÁC ĐỀ NGHỊ SOẠN THẢO, SỬA ĐỔI, CUNG CẤP LẠI TÀI LIỆU

 

         Qua quá trình triển khai thực hiện QMS ISO 9001:2000 tại Trường từ sau Lễ vận hành đến nay, đã có 05 đơn vị phát hiện các điểm không phù hợp của các TTQT và HDCV trong hệ thống tài liệu QMS hiện hành và đã lập 15 Phiếu đề nghị soạn thảo, sửa đổi, cung cấp lại tài liệu. Cụ thể như sau:

 

Số

TT

Tên tài liệu

Mã hóa

(Ký hiệu)

Chỉnh sửa TTQT,HDCV

Bổ sung BMAD

Soạn thảo mới

Phòng Hành chính - Quản trị:

1

TTQT mua sắm tài sản, sửa chữa thiết bị

HS/6.3/01/PHC-QT

 

x

 

2

Hướng dẫn giải quyết yêu cầu của khách hàng (một cửa - đúng hạn)

HD/7.2/PHC-QT

 

x

 

3

Hướng dẫn công tác điều xe

HD/7.5.1/03/PHC-QT

 

x

 

4

Quy định về công tác bảo vệ trật tự, trị an trong nhà trường

QĐ/6.4/02/PHC-QT

 

x

 

5

Hướng dẫn bảo trì, bảo dưỡng các trang thiết bị

HD/6.3/02/PHC-QT

 

x

 

6

Hướng dẫn công tác vệ sinh môi trường

HD/6.4/01/PHC-QT

x

x

 

7

Hướng dẫn công tác lễ tân và phục vụ hội nghị

HD/7.5/04/PHCQT

x

 

 

8

TTQT mua sắm tài sản, sửa chữa thiết bị

HS/6.3/01/PHC-QT

x

 

 

Phòng Đào tạo - Quản lý Khoa học:

9

TTQT đăng ký học tập theo học chế tín chỉ

HS/7.5.1/03/PĐT-QLKH

 

x

 

Phòng Tổ chức - Công tác Sinh viên:

10

TTQT thăm dò ý kiến của Sinh viên về học phần

TT/8.2.1/01/PTC-CTSV

x

x

 

11

TTQT kiểm soát giảng dạy trên lớp

TT/7.5.1/03/PTC-CTSV

x

x

 

12

TTQT đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên

TT/7.5.1/01/PTC-CTSV

x

x

 

Khoa Quản trị - Nghiệp vụ:

13

QHTN của Trưởng khoa

QĐ/5/5/1/01/K

x

 

 

Ban Thanh tra Giáo dục:

14

Mục tiêu chất lượng của Ban Thanh tra Giáo dục

 

 

 

x

15

Mô tả công việc các Uỷ viên Ban Thanh tra Giáo dục

 

 

 

x

 

            Như vậy, trong tổng số 15 Phiếu đề nghị soạn thảo, sửa đổi, cung cấp lại tài liệu, Phòng Hành chính - Quản trị có 08 phiếu; Phòng Đào tạo - Quản lý Khoa học có 01 Phiếu; Phòng Tổ chức - Công tác Sinh viên có 03 phiếu; Khoa Quản trị - Nghiệp vụ có 01 phiếu và Ban Thanh tra Giáo dục có 02 phiếu. Trong đó có:

- 02 Phiếu soạn thảo tài liệu mới.

- 03 Phiếu đề nghị chỉnh sửa nội dung thực hiện, chuẩn chất lượng và lưu đồ các bước công việc.

- 06 Phiếu đề nghị bổ sung, sửa đổi biểu mẫu áp dụng.

- 04 Phiếu vừa đề nghị chỉnh sửa nội dung thực hiện, chuẩn chất lượng, lưu đồ các bước công việc và vừa bổ sung, sửa đổi biểu mẫu áp dụng.

 

Qua xem xét của Ban ISO, tất cả các Phiếu đề nghị soạn thảo, sửa đổi, cung cấp lại tài liệu đều phù hợp; đồng ý đề nghị chỉnh sửa, cung cấp lại tài liệu. Riêng đối với TTQT thăm dò ý kiến của Sinh viên về học phần và TTQT kiểm soát giảng dạy trên lớp đề nghị Hiệu trưởng - Trưởng ban ISO có chỉ đạo cụ thể và nhất là báo cáo tình hình dạy học tuần - tháng của toàn trường yêu cầu Phòng Tổ chức - Công tác Sinh viên có kế hoạch tập huấn lại cho Lớp trưởng các lớp và các Khoa để tập hợp thống kê chính xác phù hợp, đảm bảo các chỉ tiêu chất lượng có độ tin cậy cao./.

                                                                    Người tổng hợp báo cáo

Nơi nhận:                                                                        THƯ KÝ ISO

-          Ban Giám hiệu - Ban ISO

-          11 Đơn vị áp dụng ISO;

-          IQC;

-          Lưu VT, Ban ISO.                                                Lê Gia Khinh

 

Số hiệu văn bản: 3 /BC-CĐSP-BISO
Loại văn bản: Văn bản quy định
Cơ quan ban hành: Trường Cao đẳng sư phạm TT Huế
Người ký: Thư ký ISO Lê Gia Khinh
Ngày ban hành: 19/03/2009
Ngày có hiệu lực: 19/03/2009
Tải tệp đính kèm
4.Bao cao tai lieu de nghi chinh sua_1.doc
Văn bản khác
  Kế hoạch về việc triển khai áp dụng ISO 9001:2000 - Quý I năm 2009 [Ngày ban hành: 24/12/2008]
  Quyết định Về việc thành lập Ban Điều hành áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2000 của Trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế [Ngày ban hành: 23/09/2008]
  Trường CDSP TT Huế áp dụng TCVN ISO 9001:2000 [Ngày ban hành: 22/01/2008]
 
 
©2009 Trường Cao đẳng sư phạm Thừa Thiên Huế - Bản quyền thuộc Trường Cao Đẳng Sư Phạm Thừa Thiên Huế
Địa chỉ: 123 Nguyễn Huệ - Thành phố Huế - Việt Nam | Điện thoại: 0234 - 3822179; Fax: 0234 - 3833584; Email: cdsp@thuathienhue.gov.vn