Đăng ký học tập Hộp thư nội bộ Thư viện ảnh Bài giảng Hỏi đáp Diễn đàn
Trang chủ
40 năm thành lập trường
Giới thiệu trường
Tin tức, sự kiện
Đảng Bộ
Công đoàn
Công khai giáo dục
Phổ biến giáo dục pháp luật
Thông tin đào tạo
Quản lý lớp - CVHT
Thực hành - Thực tập
Hợp tác quốc tế
Danh bạ điện thoại
Khoa - phòng
Khoa học và Công nghệ
Kiểm định chất lượng
Đoàn TN - Hội SV
Tuyển sinh
Lịch công tác
Liên hệ
 
Thống kê
 
Khách trực tuyến: 107
Số người truy cập: 30857562
 
 
THÔNG BÁO: Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Đảng bộ Trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025  
Văn bản pháp quy
Báo cáo kết quả kiểm chứng hành động khắc phục sau đánh giá nội bộ lần 1
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d

UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

   Số: 2 /BCĐGNB1-BISO                                                                                                                Huế, ngày 18 tháng 3 năm 2009

 

BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM CHỨNG HÀNH ĐỘNG KHẮC PHỤC SAU ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ LẦN 1

 

Kiểm chứng hành động khắc phục sau đánh giá nội bộ lần 01 do Ban ISO của Trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế tổ chức thực hiện vào ngày 16 tháng 3 năm 2008. Đoàn kiểm chứng hành động khắc phục sau đánh giá nội bộ lần 1 do bà Lê Thị Hoa - Trưởng phòng Đào tạo Quản lý Khoa học làm Trưởng đoàn, có 03 Tổ kiểm chứng. Các Tổ trưởng kiểm chứng gồm: bà Lê Thị Hoa - Trưởng phòng Đào tạo Quản lý Khoa học, bà Ngô Thị Hồng - Trưởng khoa Quản trị Nghiệp vụ và bà Hoàng Thị Kim Quyên - Trưởng khoa Tự nhiên Kinh tế. Thư ký tổ kiểm chứng gồm: ông Thái Hùng Sơn - Phó Trưởng phòng Đào tạo Quản lý Khoa học, ông Trần Quang Bình - Phó Trưởng khoa Quản trị Nghiệp vụ và ông Nguyễn Thanh Bình - Phó Trưởng khoa Tự nhiên Kinh tế . Việc kiểm chứng có sự giám sát của Ban Giám hiệu- Ban ISO.

Thay mặt Ban ISO, Thư ký ISO xin tổng hợp kết quả kiểm chứng sau đánh giá nội bộ lần 01 toàn trường như sau:

I/ ĐIỂM KHÔNG PHÙ HỢP (NON CONFORMITY – NC) PHÁT HIỆN TRONG QUÁ TRÌNH ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ LẦN 1

      Tổng số điểm không phù hợp từ cuộc đánh giá nội bộ lần 1 của toàn Trường (11 đơn vị và Ban Giám hiệu-Ban ISO)   37 NC + 22 NX gồm:

                6 NC chính (NCM-Non Comformity Major)

                31 NC phụ (NCm-Non Comformity minor)

                22 Nhận xét  (Ob-Observation)

II/ KIỂM CHỨNG HÀNH ĐỘNG KHẮC PHỤC ĐIỂM KHÔNG PHÙ HỢP (NON CONFORMITY – NC) SAU ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ LẦN 1 TẠI CÁC ĐƠN VỊ:

 

Stt

Đơn vị

Điểm không phù hợp (NC)

Đã thực hiện hành động khắc phục

Tỷ lệ

Chính

Phụ

Nhận xét

HĐPN

Chính

Phụ

Nhận xét

HĐPN

1

Ban Giám hiệu & Ban ISO

 

04

 

 

 

04

 

 

100%

 

 

02

 

 

 

02

 

100%

2

Ban Thanh tra Giáo dục

 

04

 

 

 

03

 

 

75%

 

 

02

 

 

 

02

 

100%

3

Phòng Đào tạo – QLKH

 

02

 

 

 

02

 

 

100%

 

 

02

 

 

 

02

 

100%

4

Phòng Hành chính – Quản trị

 

05

 

 

 

04

 

 

80%

 

 

01

 

 

 

01

 

100%

5

Phòng Tổ chức – CTSV

 

01

 

 

 

01

 

 

100%

 

 

01

 

 

 

01

 

100%

6

Khoa Giáo dục Mầm non

02

 

 

 

02

 

 

 

100%

 

01

 

 

 

01

 

 

100%

 

 

03

 

 

 

03

 

100%

7

Khoa Nghệ thuật

01

 

 

 

01

 

 

 

100%

 

03

 

 

 

03

 

 

100%

 

 

02

 

 

 

02

 

100%

8

Khoa Ngoại ngữ - Tin học

 

03

 

 

 

03

 

 

100%

 

 

02

 

 

 

02

 

100%

9

Khoa Quản trị - Nghiệp vụ

01

 

 

 

01

 

 

 

100%

 

 

02

 

 

 

02

 

100%

10

Khoa Tự nhiên – Kinh tế

 

04

 

 

 

04

 

 

100%

 

 

02

 

 

 

02

 

100%

11

Khoa Xã hội

01

 

 

 

 

 

 

 

80%

 

02

 

 

 

02

 

 

100%

 

 

01

 

 

 

01

 

100%

12

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

01

 

 

 

 

 

 

 

80%

 

02

 

 

 

 

 

 

100%

 

 

02

 

 

 

 

 

100%

Tổng cộng

06

31

22

 

04

29

20

 

83,6%

 

Như vậy, qua kiểm chứng toàn trường đã khắc phục được 53 NC + NX (gồm 04 NC chính, 29 NC phụ, 20 nhận xét), tỷ lệ 83,6%, cần tiếp tục khắc phục:

- 02 NC chính (Khoa Xã hội còn thiếu 1 số chương trình đào tạo; Trung tâm NN-TH còn thiếu một số chương trình đào tạo - khắc phục được 80%)

- 02 NC phụ (01 của Ban Thanh tra Giáo dục, 01 của Phòng Hành chính - Quản trị)

- 02 NX (của Ban Thanh tra Giáo dục)  

 

III/ TỔNG HỢP Ý KIẾN NHẬN XÉT
  Thuận lợi

1. Đã thực hiện hành động khắc phục các điểm không phù hợp phát hiện trong lần  ĐGNB 1 như thời gian yêu cầu.

2. Các Tổ kiểm chứng đã phát huy tốt vai trò chủ động trong kiểm chứng: xác nhận các hành động khắc phục phù hợp và không chấp nhận các hành động khắc phục không phù hợp đồng thời diễn giải rõ nguyên nhân khắc phục không đạt.

3. Các đơn vị được kiểm chứng có bố trí nhân sự đại diện đủ thành phần (Trưởng đơn vị, CBKS ISO, CBVC) để tiếp đoàn
   kiểm chứng và giải trình các vấn đề, đưa ra các minh chứng khi đoàn kiểm chứng yêu cầu.

4. Việc thực hiện các hành động khắc phục có giá trị thiết thực, làm cơ sở gợi ý tốt cho lãnh đạo các đơn vị xem xét lại quá trình quản lý và điều chỉnh kế họach thực hiện MTCL cũng như thiết lập thêm nhiều biểu mẫu thực hiện công việc à chuẩn hóa các hồ sơ.

5. Các trưởng đơn vị đã trực tiếp theo dõi và chỉ đạo việc vận hành QMS, tích cực tìm hiểu và triển khai công tác quản lý chất lượng
   tại đơn vị.

6. Qua ĐGNB và kiểm chứng thực hiện các hành động khắc phục nhận thấy CBVC của toàn Trường đã hiểu rõ hơn về việc vận hành  QMS ISO 9001:2000 và kỹ thuật ĐGNB, kỹ thuật kiểm chứng, hiểu rõ hơn các công việc cần làm trong thời gian tới.

7. Việc tham gia giám sát của Ban giám hiệu - Ban ISO đầy đủ, thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo nhà trường trong việc áp dụng
   QMS ISO 9001:2000.

 

   Các điểm còn tồn tại

  1. Cần tiếp tục khắc phục: 02 NC chính (Khoa Xã hội còn thiếu 1 số chương trình đào tạo, cần tiếp tục bổ sung; Trung tâm NN-TH còn thiếu một số chương trình đào tạo, chỉ mới hoàn thiện khắc phục được 80%).

   2. Bổ sung TTQT giải quyết khiếu nại - tố cáo về các hoạt động giáo dục-đào tạo vào hệ thống QMS ISO 9001:2000 của trường (NC phụ của Ban Thanh tra Giáo dục), Ban Thanh tra Giáo dục đã soạn thảo tài liệu nhưng chưa được xem xét và phê duyệt của lãnh đạo.

   3. Có kế hoạch triển khai áp dụng TTQT giải quyết yêu cầu của khách hàng, hoàn thiện phần mềm giải quyết thủ tục hành chính và đưa Văn phòng một cửa đi vào hoạt động (NC phụ của Phòng Hành chính - Quản trị). Lập phiếu đề nghị chỉnh sửa lại câu chữ của MTCL số 5 .

   4. Bổ sung Mục tiêu chất lượng và Mô tả công việc của các thành viên Ban Thanh tra Giáo dục (02 NX). Ban Thanh tra Giáo dục đã soạn thảo tài liệu nhưng chưa được xem xét và phê duyệt của lãnh đạo.

 

IV/ KIẾN NGHỊ

 

1. Chỉnh sửa MTCL số 5, mã hoá MT/5.4.1/BGH: để phù hợp với tinh thần ISO là hướng tới khách hàng nên MTCL cần sửa lại là: 90% các yêu cầu của Sinh viên được giải quyết và đúng hạn chứ không phải chỉ là những yêu cầu phải giải quyết bằng thủ tục hành chính (tức là chỉ đo qua báo cáo của Văn phòng Một cửa). MTCL này liên quan và đòi hỏi tất cả các đơn vị trực thuộc trường đều phải đáp ứng tất cả các yêu cầu chính đáng của sinh viên.

- Các Phòng chức năng tiến hành bổ sung biểu mẫu văn bản để hoàn thiện phần mềm cải cách thủ tục hành chính của Văn phòng một cửa (theo yêu cầu tại CV số 50/CĐSP-HCQT V/v bổ sung biểu mẫu văn bản hoàn chỉnh các TTQT giải quyết yêu cầu của SV).

- Các đơn vị trực thuộc Trường đều phải lập Sổ theo dõi việc giải quyết yêu cầu của sinh viên để thống kê và thực hiện báo cáo hàng tháng về BISO để Thư ký ISO tổng hợp chung cùng với báo cáo của Tổ Một cửa.

2. MTCL số 10, mã hoá MT/5.4.1/BGH: Theo Kế hoạch triển khai thăm dò chất lượng giáo dục đào tạo nguồn nhân lực (do Phòng TC-CTSV tham mưu và Hiệu trưởng đã phê duyệt) đến tháng 6 năm 2009 mới có báo cáo kết quả tổng hợp các phiếu thăm dò Mức đáp ứng yêu cầu chất lượng đào tạo đối với người sử dụng lao động để trình Hiệu trưởng là không phù hợp do theo Kế hoạch dự kiến thực hiện QMS ISO 9001:2000 thì cuối tháng 6 năm 2009 Trường đã mời bên thứ 3 đánh giá chứng nhận. Nếu qua các đợt đánh giá nội bộ (lần 1, lần 2) và qua tháng 6 MTCL này vẫn chưa đo được thì sẽ khó thuyết phục hay đúng hơn là không có số liệu minh chứng cho việc thực hiện MTCL này. Đề nghị Hiệu trưởng xem xét điều chỉnh lại thời gian của Kế hoạch triển khai thăm dò chất lượng giáo dục đào tạo nguồn nhân lực.

3. MTCL 7, mã hoá MT/5.4.1/BGH: Thực hiện việc đo theo tiến độ thực hiện của các đơn vị và toàn trường về 10 tiêu chuẩn kiểm định chất lượng.

4. Hiện tại Ban ISO đang thụ lý Phiếu đề nghị soạn thảo, sửa đổi, cung cấp lại tài liệu TTQT kiểm soát giảng dạy trên lớp của Phòng Tổ chức - Công tác Sinh viên. Sau khi xem xét và có sự phê duyệt của lãnh đạo trường, đề nghị Phòng Tổ chức - Công tác Sinh viên có kế hoạch tập huấn lại cho Lớp trưởng các lớp và các Khoa về các báo cáo tình hình dạy học tuần - tháng để tập hợp thống kê chính xác phù hợp, đảm bảo các chỉ tiêu chất lượng có độ tin cậy cao.

Đối với báo cáo tháng của toàn trường, Phòng Tổ chức - Công tác Sinh viên tổng hợp toàn trường; Phòng Đào tạo - Quản lý Khoa học phân tích dữ liệu và đề xuất các khuyến nghị cải tiến chất lượng cùng ký chịu trách nhiệm báo cáo kết quả cho Hiệu trưởng.

         5. Thời hạn để các đơn vị hoàn thành khắc phục các NC trong Mục III/ Tổng hợp ý kiến nhận xét – Các điểm còn tồn tại là ngày 27 tháng 3 năm 2009.

6. Một số kiến nghị bổ sung:

- Các đơn vị chưa thực hiện đúng việc báo cáo thực hiện QMS theo quy định chung . Đề nghị báo cáo thực hiện hàng tháng cho đến lúc đạt được chứng nhận của bên thứ 3 mới chuyển sang báo cáo định kỳ hàng quý hoặc 6 tháng.

- Lãnh đạo xem xét phê duyệt bổ sung các TTQT giải quyết khiếu nại, tố cáo về hoạt động giáo dục - đào tạo của trường và Sổ tay chất lượng theo như danh mục tài liệu gốc đã ban hành.

- Một số đơn vị cần phân biệt Kế hoạch hoạt động của đơn vị và Kế hoạch triển khai áp dụng ISO 9001:2000

 

Cuối cùng, trân trọng cám ơn Ban Giám hiệu, các thành viên trong Đoàn kiểm chứng, các Trưởng đơn vị, các CBKS ISO của các đơn vị và toàn thể CBVC trong toàn trường đã có sự hợp tác cao, có ý thức trách nhiệm, giúp cho việc kiểm chứng thành công./.

                                                                Người tổng hợp báo cáo

Nơi nhận:                                                                     THƯ KÝ ISO    

-          Ban Giám hiệu – Ban ISO

-          11 Đơn vị áp dụng ISO;

-          IQC;

-          Lưu VT, Ban ISO.                                            Lê Gia Khinh  

 

Số hiệu văn bản: Số: 2 /BCĐGNB1-BISO
Loại văn bản: Văn bản quy định
Cơ quan ban hành: Trường Cao đẳng sư phạm TT Huế
Người ký: Thư ký ISO Lê Gia Khinh
Ngày ban hành: 18/03/2009
Ngày có hiệu lực: 18/03/2009
Tải tệp đính kèm
5.BC tong hop kiem chung hanh dong khac phuc sau DGNB 1_1.doc
Văn bản khác
  Báo cáo tổng hợp các đề nghị soạn thảo, sửa đổi, cung cấp lại tài liệu [Ngày ban hành: 19/03/2009]
  Kế hoạch về việc triển khai áp dụng ISO 9001:2000 - Quý I năm 2009 [Ngày ban hành: 24/12/2008]
  Quyết định Về việc thành lập Ban Điều hành áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2000 của Trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế [Ngày ban hành: 23/09/2008]
  Trường CDSP TT Huế áp dụng TCVN ISO 9001:2000 [Ngày ban hành: 22/01/2008]
 
 
©2009 Trường Cao đẳng sư phạm Thừa Thiên Huế - Bản quyền thuộc Trường Cao Đẳng Sư Phạm Thừa Thiên Huế
Địa chỉ: 123 Nguyễn Huệ - Thành phố Huế - Việt Nam | Điện thoại: 0234 - 3822179; Fax: 0234 - 3833584; Email: cdsp@thuathienhue.gov.vn