Đăng ký học tập Hộp thư nội bộ Thư viện ảnh Bài giảng Hỏi đáp Diễn đàn
Trang chủ
40 năm thành lập trường
Giới thiệu trường
Tin tức, sự kiện
Đảng Bộ
Công đoàn
Công khai giáo dục
Phổ biến giáo dục pháp luật
Thông tin đào tạo
Quản lý lớp - CVHT
Thực hành - Thực tập
Hợp tác quốc tế
Danh bạ điện thoại
Khoa - phòng
Khoa học và Công nghệ
Kiểm định chất lượng
Đoàn TN - Hội SV
Tuyển sinh
Lịch công tác
Liên hệ
 
Thống kê
 
Khách trực tuyến: 110
Số người truy cập: 30857579
 
 
THÔNG BÁO: Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Đảng bộ Trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025  
Văn bản pháp quy
Thúc đẩy vận hành QMS ISO 9001:2000
fiogf49gjkf0d

  UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

   TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 29/CĐSP-BISO

              Huế, ngày 14 tháng 02 năm 2009

V/v thúc đẩy vận hành QMS ISO 9001:2000

 

Kính gửi: Các Khoa, Phòng, Trung tâm, Ban Thanh tra Giáo dục

 

Thực hiện theo kế hoạch số 180/KH-CĐSP-BISO ngày 24 tháng 12 năm 2008 của nhà trường “về việc triển khai áp dụng ISO 9001:2000 - Quý I năm 2009” và để thúc đẩy vận hành QMS ISO tại các đơn vị trong trường, Ban ISO yêu cầu Trưởng các đơn vị và Cán bộ kiểm soát thực hiện tốt những nội dung sau:

 

1. Yêu cầu đọc kỹ các thủ tục quy trình/ hướng dẫn công việc (TTQT/HDCV):

1.1. 6 TTQT kiểm soát bắt buộc, gồm:

- TTQT kiểm soát tài liệu. (mục số 10).

- TTQT kiểm soát hồ sơ. (mục số 11).

- TTQT đánh giá nội bộ.(mục số 12).

- TTQT kiểm soát sản phẩm/ dịch vụ không phù hợp.(mục số 14).

- TTQT hành động khắc phục.(mục số 15).

- TTQT hành động phòng ngừa.(mục số 16).

1.2. Tầm nhìn - Sứ mạng - Chính sách chất lượng của trường; Mục tiêu chất lượng của Trường và cũng là của các đơn vị; Kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng (Mục 1, 2, 3).

1.3. TTQT vận hành QMS ISO 9001:2000 trong toàn trường.(mục số 9)

1.4.TTQT thăm dò ý kiến của CBVC và HSSV về hoạt động và ứng xử của các cá nhân và đơn vị trong trường.(mục số 70)

1.5. TTQT kiểm soát giảng dạy trên lớp.(mục số 62).

1.6. TTQT thăm dò ý kiến của sinh viên về học phần.(mục số 69).

1.7. TTQT thăm dò ý kiến người sử dụng lao động về chất lượng đào tạo của trường.(mục số 71).

1.8. Hướng dẫn thực hiện giải quyết đúng hạn – một cửa các yêu cầu của khách hàng.(mục số 50).

Ngoài ra, cán bộ viên chức trong đơn vị phải đọc kỹ các TTQT/HDCV có liên quan đến công việc của mình.

 

2. Các đơn vị báo cáo định kỳ hàng tháng về thực hiện mục tiêu chất lượng đến Ban ISO (biểu mẫu báo cáo HS/5.4.2/BGH).

 

3. Chuẩn bị các bản thống kê, hồ sơ minh chứng cho mục tiêu chất lượng, công việc của đơn vị để phục vụ cho đánh giá nội bộ lần 1 ngày 26, 27, 28/02/2009.

Ban ISO yêu cầu trưởng các đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc và báo cáo đầy đủ, đúng hạn theo quy định./.

 

Nơi nhận:                                                          HIỆU TRƯỞNG

- Như trên;                                                        TRƯỞNG BAN ISO

- Lưu: VT, Ban ISO.

Số hiệu văn bản: 29/CĐSP-BISO
Loại văn bản: Thông tư hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Trường Cao đẳng sư phạm TT Huế
Người ký: Hoàng Ngọc Quý
Ngày ban hành: 14/02/2009
Ngày có hiệu lực: 14/02/2009
Tải tệp đính kèm
6.CV thuc day van hanh QMS ISO_2.doc
Văn bản khác
  Báo cáo kết quả kiểm chứng hành động khắc phục sau đánh giá nội bộ lần 1 [Ngày ban hành: 18/03/2009]
  Báo cáo tổng hợp các đề nghị soạn thảo, sửa đổi, cung cấp lại tài liệu [Ngày ban hành: 19/03/2009]
  Kế hoạch về việc triển khai áp dụng ISO 9001:2000 - Quý I năm 2009 [Ngày ban hành: 24/12/2008]
  Quyết định Về việc thành lập Ban Điều hành áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2000 của Trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế [Ngày ban hành: 23/09/2008]
  Trường CDSP TT Huế áp dụng TCVN ISO 9001:2000 [Ngày ban hành: 22/01/2008]
 
 
©2009 Trường Cao đẳng sư phạm Thừa Thiên Huế - Bản quyền thuộc Trường Cao Đẳng Sư Phạm Thừa Thiên Huế
Địa chỉ: 123 Nguyễn Huệ - Thành phố Huế - Việt Nam | Điện thoại: 0234 - 3822179; Fax: 0234 - 3833584; Email: cdsp@thuathienhue.gov.vn