Đăng ký học tập Hộp thư nội bộ Thư viện ảnh Bài giảng Hỏi đáp Diễn đàn
Trang chủ
40 năm thành lập trường
Giới thiệu trường
Tin tức, sự kiện
Đảng Bộ
Công đoàn
Công khai giáo dục
Phổ biến giáo dục pháp luật
Thông tin đào tạo
Quản lý lớp - CVHT
Thực hành - Thực tập
Hợp tác quốc tế
Danh bạ điện thoại
Khoa - phòng
Khoa học và Công nghệ
Kiểm định chất lượng
Đoàn TN - Hội SV
Tuyển sinh
Lịch công tác
Liên hệ
 
Thống kê
 
Khách trực tuyến: 60
Số người truy cập: 30857348
 
 
THÔNG BÁO: Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Đảng bộ Trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025  
Văn bản pháp quy
Kế hoạch về việc triển khai áp dụng ISO 9001:2000 - Quý II năm 2009
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d

     UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

    TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

         Số:  75/KH-CĐSP-BISO

               Huế,  ngày 31 tháng 03 năm 2009

KẾ HOẠCH

Về việc triển khai áp dụng ISO 9001:2000 - Quý II năm 2009

 

 


Tiếp tục thực hiện theo lịch trình đã thống nhất giữa Trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế và Trung tâm Chất lượng Quốc tế IQC về việc tiến hành triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2000, lãnh đạo nhà trường xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện ISO 9001:2000 trong tháng 4, 5 và 6 năm 2009 như sau:

 

Số TT

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM

THỜI GIAN

GHI CHÚ

1        

- Chọn mời bên thứ 3 (NQA) để đánh giá chứng nhận. Làm việc thoả thuận hợp đồng đánh giá chứng nhận; thoả thuận về việc chuyển đổi QMS ISO 9001:2000 à QMS ISO 9001:2008 và gửi giấy mời tham dự Đánh giá nội bộ lần 2 (tiền đánh giá). Ban hành Quyết định và Chương trình đánh giá nội bộ lần 2

BISO

HT

01 đến 10/4/2009

 

2        

- Các Khoa, Trung tâm rà soát và hoàn chỉnh việc xây dựng các Chương trình đào tạo đang giảng dạy tại đơn vị về dấu hiệu phê duyệt, vòng đời.

- PĐT-QLKH phối hợp với các đơn vị khắc phục các Chương trình đào tạo còn thiếu hoặc thiếu dấu hiệu phê duyệt…

Khoa/ Trung tâm

 

 

PĐT-QLKH

Từ 01/4 đến 10/4

 

3        

- BISO xem xét hoàn thành các tài liệu: “Sổ tay chất lượng”; “TTQT giải quyết khiếu nại, tố cáo về các hoạt động giáo dục” bổ sung vào QMS ISO 9001:2000 của Trường

BISO

Ban TTGD

 

Từ 01 đến 10/4

 

4        

- Chuẩn bị báo cáo tổng hợp về Mức chất lượng quản lý của trường theo mô hình EFQM 

Khoa TN-KT

10-20/4/2009

 

5        

- Tư vấn IQC làm việc tại Trường chuẩn bị cho đánh giá nội bộ lần 2

Tư vấn IQC

10 – 30/4/2009

 

6        

- Chuẩn bị báo cáo tổng hợp kết quả thăm dò ý kiến người sử dụng lao động về chất lượng đào tạo nguồn nhân lực của Trường.

PTC-CTSV

15-20/4/2009

 

7        

- Chỉnh sửa tài liệu theo tiêu chuẩn QMS ISO 9001:2008.

 

BISO

IQC

16 đến 22/4/2009

 

8        

- BISO tổ chức Đánh giá nội bộ lần 2. Mời đại diện bên thứ 3 (NQA) đến cùng tham dự (tiền đánh giá) và mời IQC tham gia giám sát.

BISO

IQC

23, 24, 25 /4/2009

 

9        

- Các đơn vị tiến hành khắc phục các NC phát hiện trong Đánh giá nội bộ lần 2.

 

Trong vòng 14 ngày sau ĐGNB lần 2

 

10    

- Họp xem xét của Lãnh đạo trường.

BISO

12/5/2009

 

11    

- Các đơn vị chỉnh sửa tài liệu theo quyết định của lãnh đạo Trường.

Các đơn vị

10 đến 20/6/2009

 

12    

- Chuẩn bị hồ sơ cho việc đánh giá chứng nhận của bên thứ 3 (NQA).

Các đơn vị

20 – 25/6/2009

 

13    

- Đánh giá chứng nhận của bên thứ 3 (NQA)

NQA, BISO

Các đơn vị

25, 26, 27/6/2009

 

Một số công việc thường kỳ:

14    

- Tiến hành các hành động khắc phục NC phát hiện trong đánh giá chứng nhận (nếu có) để phù hợp với tiêu chuẩn ISO 9001:2008 và được cấp chứng nhận của Bên thứ  ba.

BISO

Các đơn vị

 

 

15    

- Trưởng đơn vị và Cán bộ kiểm soát tiếp tục vận hành QMS ISO 9001:2000 tại đơn vị; lập kế hoạch thực hiện hàng tháng theo kế hoạch chung của Ban ISO.

Trưởng các đơn vị

CBKS

Cuối mỗi tháng

 

16    

- Tiếp tục đọc tài liệu QMS ISO 9001:2000. Cán bộ kiểm soát tổng hợp danh sách đọc tài liệu hàng tháng.

- Thảo luận sau khi đã đọc các tài liệu trong bộ QMS ISO  9001:2000.

CBKS

 

Các đơn vị

Thường xuyên

 

 

 

 

17    

- Lập phiếu yêu cầu hành động khắc phục sự không phù hợp khi phát hiện (Phiếu NC).

- Lập báo cáo tổng hợp các phiếu NC gửi BISO hàng tháng.

Người phát hiện NC

CBKS

Thường xuyên

 

Cuối tháng

 

18    

- Phát phiếu thăm dò về vận hành QMS ISO tại đơn vị. Tổng hợp phiếu thăm dò. Thống kê, đo lường và báo cáo BISO việc thực hiện các Mục tiêu chất lượng.

- Thư ký BISO tổng hợp báo cáo gửi Trưởng ban ISO.

CBKS

 

 

Thư ký BISO

Cuối mỗi tháng

 

19    

- Phát phiếu thăm dò mức hài lòng của CBVC và HSSV về hoạt động và ứng xử của đơn vị. Tổng hợp báo cáo đến PTC-CTSV.

- PTC-CTSV tổng hợp báo cáo gửi đến BISO.

Các đơn vị

 

PTC-CTSV

Cuối mỗi tháng

 

20    

- Thực hiện văn hóa chất lượng 5S tại văn phòng làm việc của các đơn vị.

Các đơn vị

Hàng tháng

 

21    

- Thực hiện theo đúng “Làm những gì đã viết” và “Viết những gì đã làm”. Lưu hồ sơ minh chứng công việc.

Các đơn vị

Thường xuyên

 

22    

- Phát phiếu thăm dò mức hài lòng của HSSV khi gần kết thúc môn học/học phần. Cuối tháng báo cáo kết quả thăm dò (nếu có môn học/học phần kết thúc trong tháng).

- Tổng hợp tình hình dạy - học trên lớp (dựa vào “báo cáo tuần” của các Lớp trưởng)

- Các Khoa,

PTC-CTSV

- Các Khoa,

PTC-CTSV

PĐT-QLKH

 

 

Hàng tháng

 

 

Nơi nhận:                                                                                                                                                         HIỆU TRƯỞNG

- Ban Giám hiệu;

- IQC;

- NQA;

- Các Phòng, Khoa, Trung tâm, Ban;

- Lưu: VT, HCQT, Ban ISO.

 

Số hiệu văn bản: 75/KH-CĐSP-BISO
Loại văn bản: Kế hoạch
Cơ quan ban hành: Trường Cao đẳng sư phạm TT Huế
Người ký: Hoàng Ngọc Quý
Ngày ban hành: 31/03/2009
Ngày có hiệu lực: 31/03/2009
Tải tệp đính kèm
KH thuc hien ISO Quy II.2009_1.doc
Văn bản khác
  Quyết định về việc thành lập Đoàn đánh giá nội bộ lần 2 [Ngày ban hành: 01/04/2009]
  Quyết định về việc thành lập Đoàn kiểm chứng hành động khắc phục sau đánh giá nội bộ lần 1 [Ngày ban hành: 09/03/2009]
  Quyết định về việc thành lập Đoàn đánh giá nội bộ lần 1 [Ngày ban hành: 14/02/2009]
  Thúc đẩy vận hành QMS ISO 9001:2000 [Ngày ban hành: 14/02/2009]
  Báo cáo kết quả kiểm chứng hành động khắc phục sau đánh giá nội bộ lần 1 [Ngày ban hành: 18/03/2009]
  Báo cáo tổng hợp các đề nghị soạn thảo, sửa đổi, cung cấp lại tài liệu [Ngày ban hành: 19/03/2009]
  Kế hoạch về việc triển khai áp dụng ISO 9001:2000 - Quý I năm 2009 [Ngày ban hành: 24/12/2008]
  Quyết định Về việc thành lập Ban Điều hành áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2000 của Trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế [Ngày ban hành: 23/09/2008]
  Trường CDSP TT Huế áp dụng TCVN ISO 9001:2000 [Ngày ban hành: 22/01/2008]
 
 
©2009 Trường Cao đẳng sư phạm Thừa Thiên Huế - Bản quyền thuộc Trường Cao Đẳng Sư Phạm Thừa Thiên Huế
Địa chỉ: 123 Nguyễn Huệ - Thành phố Huế - Việt Nam | Điện thoại: 0234 - 3822179; Fax: 0234 - 3833584; Email: cdsp@thuathienhue.gov.vn