Đăng ký học tập Hộp thư nội bộ Thư viện ảnh Bài giảng Hỏi đáp Diễn đàn
Trang chủ
40 năm thành lập trường
Giới thiệu trường
Tin tức, sự kiện
Đảng Bộ
Công đoàn
Công khai giáo dục
Phổ biến giáo dục pháp luật
Thông tin đào tạo
Quản lý lớp - CVHT
Thực hành - Thực tập
Hợp tác quốc tế
Danh bạ điện thoại
Khoa - phòng
Khoa học và Công nghệ
Kiểm định chất lượng
Đoàn TN - Hội SV
Tuyển sinh
Lịch công tác
Liên hệ
 
Thống kê
 
Khách trực tuyến: 49
Số người truy cập: 30857358
 
 
THÔNG BÁO: Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Đảng bộ Trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025  
Văn bản pháp quy
Chương trình đánh giá nội bộ QMS ISO 9001:2008 lần 2 năm 2009
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d

UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 78/CĐSP-HCQT

  Huế,  ngày 01 tháng 04 năm 2009

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ

QMS ISO 9001:2008 LẦN 2 NĂM 2009

 

I. Mục đích, yêu cầu:

1. Mục đích

-          Xem xét tính phù hợp của tài liệu QMS ISO 9001:2008.

-          Xem xét kết quả vận hành hệ thống, xác định hiệu lực, hiệu quả của QMS ISO 9001:2008.

-          Phát hiện các điểm không phù hợp (NC) để điều chỉnh, thay đổi phù hợp với tình hình từng đơn vị.

-          Nâng cao nhận thức của đội ngũ CBVC trong trường về Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008.

     2. Yêu cầu

-          Cán bộ kiểm soát tài liệu các đơn vị chuẩn bị tài liệu, hồ sơ cho việc đánh giá; thống kê tình hình thực hiện từng MTCL của đơn vị mình

-          Thể hiện sự bình đẳng, khách quan và minh bạch trong quá trình đánh giá.

-     Đảm bảo đúng thời gian theo kế hoạch.

 

II. Nội dung đánh giá:

-          Xem xét tỷ lệ % các NC đã khắc phục sau Đánh giá nội bộ lần 1.

-          Đánh giá quá trình thực hiện từng mục tiêu chất lượng và đo mức độ thực hiện.

-          Thực hiện theo các tài liệu QMS ISO 9001:2008 đã phê duyệt và ban hành để xác định tỉ lệ Làm những gì đã viết Viết những gì  đã làm.

-          Xem xét việc lưu giữ Hồ sơ chất lượng.

-          Đo lường mức hài lòng của khách hàng.

-          Đánh giá nhận thức và sự cam kết của CBVC về việc vận hành QMS ISO 9001:2008.

 

III. Cứ liệu để đánh giá:

-    Bộ tiêu chuẩn ISO 9000:2008.

-          Phiếu đánh giá nội bộ lần 2.

-          Hệ thống tài liệu QMS ISO 9001:2008 của Trường, của đơn vị đã cập nhật và được phê duyệt.

 

            IV. Phương pháp đánh giá:    

-   Đánh giá chéo giữa các đơn vị trong trường.

-   Khi phát hiện sự không phù hợp (NC), mỗi NC lập thành 2 phiếu Báo cáo sự không phù hợp và yêu cầu hành động khắc phục (theo mẫu), 1 phiếu gửi tại đơn vị được đánh giá, 1 phiếu gửi Thư ký Ban ISO ngay sau khi đánh giá.

-   Khi phát hiện nguy cơ tiềm ẩn lập Phiếu yêu cầu hành động phòng ngừa gửi Đơn vị được đánh giá và Thư ký Ban ISO.

-   Ghi nhận kết quả (bằng điểm) vào Phiếu đánh giá nội bộ, gửi đơn vị được đánh giá, Thư ký Ban ISO.

-   Các đơn vị có NC tiến hành hành động khắc phục, các tổ đánh giá tiến hành kiểm chứng và gửi kết quả về Thư ký Ban ISO để tổng hợp và báo cáo lãnh đạo trường.

-   Ban Giám hiệu tiến hành họp xem xét của lãnh đạo sau khi kiểm chứng Hành động khắc phục từ 3 đến 5 ngày.

 

V. Kế hoạch tiến độ thực hiện

-  Thời gian đánh giá: Từ  23, 24, 25/4/2009.

-  Địa điểm họp khai mạc và họp bế mạc: Phòng họp số 1.

-  Địa điểm đánh giá: Tại văn phòng của các đơn vị.

-  Đơn vị được đánh giá: Ban Giám hiệu, Ban ISO, các đơn vị Phòng, Khoa, Ban Thanh tra Giáo dục, Trung tâm NN-TH.

-  Thời gian kiểm chứng hành động khắc phục: 09/5/2009 (sau đánh giá  cuối cùng 15 ngày)

-  Thời gian họp xem xét của lãnh đạo: 15/5/2009 (sau kiểm chứng cuối cùng từ 4 - 5 ngày)

 

Lịch đánh giá tại các đơn vị

 

TT
Thời gian thực hiện

    (từ giờ … đến giờ ...)

Đơn vị được đánh giá

Chuyên gia đánh giá nội bộ  

Người giám sát

Ghi chú

Ngày 23/4/2009 (Thứ năm)

1.             1

07h30 – 08h30

Họp khai mạc

Thành phần tham dự: Ban ISO, Chuyên gia tư vấn của IQC, đại diện NQA, CBVC và cán bộ giám sát có tên trong chương trình đánh giá được phê duyệt. Trưởng đoàn đánh giá: Trương Thị Nhàn - Phó Hiệu trưởng, Phó Trưởng ban ISO

2.              

08h35 – 11h00

Khoa Ngoại ngữ - Tin học

Tất cả các CBVC của Khoa

Trương Thị Nhàn - PHT 

Ngô Văn Nhơn - TVT IQC

Nguyễn Phục Nghiệp - NQA

Nguyễn Thị Phương Thanh - TB.TTGD

Lê Kế Quân - CBKS B. TTGD

 

- Hoàng Ngọc Quý -          HT/Trưởng ban ISO

 

 

3.              

08h35 – 11h00

Khoa Nghệ thuật

Tất cả các CBVC của Khoa

Lê Thị Hoa - TP.ĐT-QLKH

Thái Hùng Sơn - PTP.ĐT-QLKH

Bùi Tiến Vũ - TVV IQC

 

- Lê Gia Khinh - Thư ký Ban ISO

 

 

4.              

14h00 – 16h30

Khoa Tự nhiên - Kinh tế

Tất cả các CBVC của Khoa

Trương Thị Nhàn - PHT

Tôn Mạnh Thắng - TP.HC-QT

Nguyễn Phước Ninh - PTP.HC-QT

Nguyễn Phục Nghiệp - NQA

Bùi Tiến Vũ - TVV IQC

 

- Hoàng Ngọc Quý -HT/Trưởng ban ISO

 

 

5.              

14h00 – 16h30

Khoa Quản trị - Nghiệp vụ

Tất cả các CBVC của Khoa

Lê Thị Hoa - TP.ĐT-QLKH

Thái Hùng Sơn - PTP.ĐT-QLKH

Ngô Văn Nhơn - TVT IQC

Trần Minh Hùng - TP.TC-CTSV

Huỳnh Thị Xuân Linh - PTP.TC-CTSV 

 

- Lê Gia Khinh - Thư ký Ban ISO

 

 

Ngày 24/4/2009 (Thứ sáu)

6.              

07h30 – 9h30

Khoa Giáo dục Mầm non

Tất cả các CBVC của Khoa

Trương Thị Nhàn - PHT

Ngô Văn Nhơn - TVT IQC

Nguyễn Phục Nghiệp - NQA

Hoàng Thảo Nguyên - TK.XH

Nguyễn Thị Xuân Thủy - PTK.XH

- Hoàng Ngọc Quý -          HT/Trưởng ban ISO

 

 

7.              

07h30 – 9h30

Trung tâm Ngoại ngữ -Tin học

Tất cả các CBVC của     Trung tâm

Lê Thị Hoa - TP.ĐT-QLKH

Thái Hùng Sơn - PTP.ĐT-QLKH

Bùi Tiến Vũ - TVV IQC

Lê Thị Hoài Nhơn - TK.NN-TH

Tô Thị Thanh Tịnh - PTK.NN-TH

- Lê Gia Khinh - Thư ký Ban ISO

 

 

8.              

09h30 – 11h30

Khoa Xã hội

Tất cả các CBVC của Khoa

Trương Thị Nhàn - PHT

Nguyễn Phục Nghiệp - NQA

Bùi Tiến Vũ - TVV IQC

Dương Sinh - GĐTT.NN-TH

Trần Thái - PTP.ĐT-QLKH

- Hoàng Ngọc Quý -HT/Trưởng ban ISO

 

 

9.              

09h30 – 11h30

Phòng Tổ chức - Công tác sinh viên

Tất cả các CBVC của Phòng

Lê Thị Hoa - TP.ĐT-QLKH

Thái Hùng Sơn - PTP.ĐT-QLKH

Ngô Văn Nhơn - TVT IQC

Trần Đức - TK.NT

Lê Đình Được - PTK.NT

- Lê Gia Khinh - Thư ký Ban ISO

 

 

10.           

14h00 – 16h30

Phòng Đào tạo - Quản lý khoa học

Tất cả các CBVC của Phòng

Trương Thị Nhàn – PHT

Ngô Văn Nhơn - TVT IQC

Nguyễn Phục Nghiệp - NQA

Ngô Thị Hồng - TK.QT-NV

Trần Quang Bình - PTK.QT-NV

- Hoàng Ngọc Quý -HT/Trưởng ban ISO

 

 

11.           

14h00 – 16h30

Phòng Hành chính - Quản trị

Tất cả các CBVC của Phòng

Lê Thị Hoa - TP.ĐT-QLKH

Thái Hùng Sơn - PTP.ĐT-QLKH

Bùi Tiến Vũ - TVV IQC

Hoàng Thị Kim Quyên - TK.TN-KT

Nguyễn Thanh Bình - PTK.TN-KT

- Hoàng Ngọc Quý -          HT/Trưởng ban ISO

 

 

 

Ngày 25/4/2009 (Thứ Bảy)

12.           

07h30 – 09h30

Ban Thanh tra Giáo dục

Tất cả các thành viên của Ban

Trương Thị Nhàn – PHT

Ngô Văn Nhơn - TVT IQC

Nguyễn Phục Nghiệp – NQA

Bùi Tiến Vũ - TVV IQC

Hà Thị Thủy An - TK.GDMN

Lê Thị Mai Phương - PTK.GDMN

- Hoàng Ngọc Quý -          HT/Trưởng ban ISO

 

 

13.           

09h30 – 11h30

Ban Giám hiệu  - Ban ISO

Lê Thị Hoa - TP.ĐT-QLKH

Thái Hùng Sơn - PTP.ĐT-QLKH

  Tất cả các Trưởng đơn vị đã tham gia đánh giá.

 

Tổng hợp NC và lập báo cáo ĐGNB lần 2

14.           

14h00 – 15h00

Họp bế mạc

Thành phần tham dự: Ban Giám hiệu và  tất cả các thành viên có tên trong Chương trình đánh giá được phê duyệt.

 

Ghi chú: 1. Trong lần Đánh giá nội bộ lần 2 này, Đoàn của IQC gồm các Ông Ngô Văn Nhơn, Bùi Tiến Vũ sẽ tham gia với tư cách là thành viên của Đoàn đánh giá và tư vấn trực tiếp cho các tổ đánh giá của Trường. Đại diện NQA cũng sẽ tham gia với tư cách là thành viên của Đoàn đánh giá để trực tiếp xem xét bộ tài liệu, hồ sơ của các đơn vị, sổ tay chất lượng của Trường (tiền đánh giá của bên thứ ba).

Đơn vị được đánh giá bố trí cán bộ để làm việc cùng đoàn, thành phần gồm: Trưởng, Phó đơn vị, Cán bộ kiểm soát, và các Cán bộ nhân viên, Giảng viên (không có tiết dạy) cùng tham gia khi được đánh giá.

     2.  Theo Quyết định thành lập Đoàn đánh giá nội bộ lần 2 có 02 CBKS là Thư ký Tổ đánh giá kiêm Thư ký Đoàn đánh giá nội bộ lần 2 với nhiệm vụ vừa ghi biên bản đánh giá của Tổ, vừa tổng hợp số liệu trong suốt quá trình đánh giá, giúp Trưởng Đoàn đánh giá xây dựng báo cáo sơ kết kết quả đánh giá (chuẩn bị báo cáo bằng power point) để có số liệu báo cáo trong phiên họp bế mạc.

     3.  Các báo cáo trong buổi họp bế mạc ĐGNB lần 2 gồm:

 - Phòng Đào tạo - Quản lý khoa học báo cáo về Tình hình dạy - học toàn trường.

 - Phòng Tổ chức - Công tác sinh viên báo cáo kết quả thăm dò Mức hài lòng của sinh viên về học phần, Chất luợng nguồn nhân lực

 - Phòng Hành chính - Quản trị báo cáo về tỷ lệ giải quyết đúng hạn các yêu cầu của sinh viên, Chất lượng phục vụ toàn Trường.

4.  Các đơn vị báo cáo bằng Powerpoint.

 

NGƯỜI DUYỆT                             NGƯỜI KIỂM TRA                        NGƯỜI LẬP

HIỆU TRƯỞNG                            ĐẠI DIỆN LÃNH ĐẠO                   THƯ KÝ BISO

 

Hoàng Ngọc Quý                             Hồ Văn Thành                        Lê Gia Khinh

 

 

Nơi nhận:

- Ban Giám hiệu;

- Các đơn vị trực thuộc;

- Thư ký Ban ISO;

- Trung tâm IQC;

- NQA;

- Lưu VT.

Số hiệu văn bản: 78/CĐSP-HCQT
Loại văn bản: Kế hoạch
Cơ quan ban hành: Trường Cao đẳng sư phạm TT Huế
Người ký: Hoàng Ngọc Quý
Ngày ban hành: 01/04/2009
Ngày có hiệu lực: 01/04/2009
Tải tệp đính kèm
Chuong trinh DGNB lan 2_1.doc
Văn bản khác
  Kế hoạch về việc triển khai áp dụng ISO 9001:2000 - Quý II năm 2009 [Ngày ban hành: 31/03/2009]
  Quyết định về việc thành lập Đoàn đánh giá nội bộ lần 2 [Ngày ban hành: 01/04/2009]
  Quyết định về việc thành lập Đoàn kiểm chứng hành động khắc phục sau đánh giá nội bộ lần 1 [Ngày ban hành: 09/03/2009]
  Quyết định về việc thành lập Đoàn đánh giá nội bộ lần 1 [Ngày ban hành: 14/02/2009]
  Thúc đẩy vận hành QMS ISO 9001:2000 [Ngày ban hành: 14/02/2009]
  Báo cáo kết quả kiểm chứng hành động khắc phục sau đánh giá nội bộ lần 1 [Ngày ban hành: 18/03/2009]
  Báo cáo tổng hợp các đề nghị soạn thảo, sửa đổi, cung cấp lại tài liệu [Ngày ban hành: 19/03/2009]
  Kế hoạch về việc triển khai áp dụng ISO 9001:2000 - Quý I năm 2009 [Ngày ban hành: 24/12/2008]
  Quyết định Về việc thành lập Ban Điều hành áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2000 của Trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế [Ngày ban hành: 23/09/2008]
  Trường CDSP TT Huế áp dụng TCVN ISO 9001:2000 [Ngày ban hành: 22/01/2008]
 
 
©2009 Trường Cao đẳng sư phạm Thừa Thiên Huế - Bản quyền thuộc Trường Cao Đẳng Sư Phạm Thừa Thiên Huế
Địa chỉ: 123 Nguyễn Huệ - Thành phố Huế - Việt Nam | Điện thoại: 0234 - 3822179; Fax: 0234 - 3833584; Email: cdsp@thuathienhue.gov.vn