Đăng ký học tập Hộp thư nội bộ Thư viện ảnh Bài giảng Hỏi đáp Diễn đàn
Trang chủ
40 năm thành lập trường
Giới thiệu trường
Đảng Bộ
Hoạt động Công đoàn
Công khai giáo dục
Tin tức, sự kiện
Phổ biến giáo dục pháp luật
Thông tin đào tạo
Học kỳ phụ
Quản lý lớp - CVHT
Thực hành - Thực tập
Hợp tác quốc tế
Danh bạ điện thoại
Khoa - phòng
Khoa học và Công nghệ
Kiểm định chất lượng
Đoàn TN - Hội SV
Tuyển sinh
Lịch công tác
Liên hệ
 
Thống kê
 
Khách trực tuyến: 68
Số người truy cập: 28547116
 
 
THÔNG BÁO:  
Văn bản pháp quy
Quy định về chức năng và nhiệm vụ của Thư ký khoa
fiogf49gjkf0d

 UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


 Số: 1612/QĐ- CĐSP                                        Huế, ngày 05 tháng 09 năm 2008

 

QUY ĐỊNH

VỀ CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA THƯ KÝ KHOA

 

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường CĐSP Thừa Thiên Huế ban hành theo Quyết định số 2022/QĐ-UBND ngày 13 tháng 09 năm 2007 của Chủ tịch UBND Tỉnh Thừa Thiên Huế;

 Căn cứ Quy định về chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm, quyền hạn và lề lối làm việc ban hành kèm theo Quyết định số 1037/QĐ-CĐSP-TCCB ngày 10 tháng 01 năm 2008 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng sư phạm Thừa Thiên Huế,

Nhà trường ban hành các quy định về chức năng và nhiệm vụ của Thư ký khoa như sau:

 

I. Chức năng của Thư ký khoa:

Thư ký khoa là nhân viên văn phòng khoa có chức năng tham mưu, tổng hợp giúp trưởng khoa quản lý và điều hành các hoạt động của đơn vị.

II. Nhiệm vụ của Thư ký khoa:

1.       Thực hiện các nhiệm vụ của nhân viên văn phòng khoa bao gồm các công việc sau:

1.1.    Trực văn phòng khoa, quản lý tài sản của văn phòng khoa theo quy định của trường và của khoa.

1.2.    Thực hiện công tác văn thư của khoa, biên tập văn bản, tổ chức sắp xếp và quản lý các văn bản, hồ sơ tài liệu của khoa.

1.3.    Đảm bảo yêu cầu thông tin liên lạc, giao tiếp và tổ chức sắp xếp công việc hằng ngày nhằm hỗ trợ, phục vụ cho hoạt động của khoa và của trưởng khoa.

1.4.    Hỗ trợ trưởng khoa chuẩn bị các báo cáo, công văn và các giấy tờ khác của khoa.

1.5.    Chuẩn bị các cuộc họp của khoa và làm biên bản các cuộc họp.

2.       Thực hiện các nhiệm vụ về trợ lý giáo vụ bao gồm các công việc sau:

2.1.    Theo dõi việc thực hiện kế hoạch giảng dạy của giảng viên trong khoa, giảng viên thỉnh giảng của khoa.

2.2.    Thường xuyên tổng hợp tình hình thực hiện nề nếp dạy học để báo cáo cho trưởng khoa và các Phòng, Ban trong trường theo quy định.

2.3.    Thực hiện công tác tham mưu như phản ánh tình hình, đề xuất ý kiến và các biện pháp giải quyết những vấn đề thuộc công tác giáo vụ của khoa cho trưởng khoa.

2.4.    Tổng hợp, xử lý điểm theo các quy chế, quy định của nhà trường.

2.5.    Tham gia Ban quản lý lớp, theo dõi và tổng hợp nề nếp học tập của sinh viên trong khoa.

3.       Thực hiện các nhiệm vụ khác do trưởng khoa phân công.

            Trên đây là những quy định về chức năng và nhiệm vụ của Thư ký khoa, đề nghị tất cả các đơn vị khoa nghiêm túc thực hiện các quy định này.

 

                                                            HIỆU TRƯỞNG

                                                                 (đã ký)

                                                          HOÀNG NGỌC QUÝ

 

                                                       

Số hiệu văn bản: 1612/QĐ-CĐSP
Loại văn bản: Quy định
Cơ quan ban hành: Trường CĐSP Thừa Thiên Huế
Người ký: Hiệu trưởng Hoàng Ngọc Quý
Ngày ban hành: 05/09/2008
Ngày có hiệu lực: 05/09/2008
Tải tệp đính kèm
Quy dinh chuc nang nhiem vu cua thu ky khoa_1.doc
Văn bản khác
  Quy định về tiêu chuẩn, điều kiện và quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại Trưởng phó phòng và tương đương [Ngày ban hành: 06/12/2004]
  Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2008 [Ngày ban hành: 26/03/2008]
  Hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng năm học 2007 - 2008 và những năm tiếp theo [Ngày ban hành: 14/04/2008]
  Hướng dẫn tuyển sinh trung cấp chuyên nghiệp năm 2008 [Ngày ban hành: 24/03/2008]
  Quyết định của Bộ trưởng, Trưởng ban tổ chức - Cán bộ Chính phủ [Ngày ban hành: 18/12/1995]
  Về việc ban hành quy định nội dung và hình thức thi nâng ngạch giảng viên lên giảng viên chính trong các trường Đại học và Cao đẳng [Ngày ban hành: 29/12/1999]
  Quy định về quản lý, cung cấp thông tin và sử dụng mạng máy tính [Ngày ban hành: 07/03/2008]
  Bản kê khai tài sản thu nhập (Mẫu 2) [Ngày ban hành: 09/03/2007]
  Bản kê khai tài sản thu nhập (Mẫu 1) [Ngày ban hành: 09/03/2007]
  Hướng dẫn thực hiện Quy chế đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp hình thức vừa làm vừa học [Ngày ban hành: 26/11/2007]
 
 
©2009 Trường Cao đẳng sư phạm Thừa Thiên Huế - Bản quyền thuộc Trường Cao Đẳng Sư Phạm Thừa Thiên Huế
Địa chỉ: 123 Nguyễn Huệ - Thành phố Huế - Việt Nam | Điện thoại: 0234 - 3822179; Fax: 0234 - 3833584; Email: cdsp@thuathienhue.gov.vn