Đăng ký học tập Hộp thư nội bộ Thư viện ảnh Bài giảng Hỏi đáp Diễn đàn
Trang chủ
40 năm thành lập trường
Giới thiệu trường
Đảng Bộ
Hoạt động Công đoàn
Công khai giáo dục
Tin tức, sự kiện
Phổ biến giáo dục pháp luật
Thông tin đào tạo
Học kỳ phụ
Quản lý lớp - CVHT
Thực hành - Thực tập
Hợp tác quốc tế
Danh bạ điện thoại
Khoa - phòng
Khoa học và Công nghệ
Kiểm định chất lượng
Đoàn TN - Hội SV
Tuyển sinh
Lịch công tác
Liên hệ
 
Thống kê
 
Khách trực tuyến: 59
Số người truy cập: 28547104
 
 
THÔNG BÁO:  
Văn bản pháp quy
Chức năng nhiệm vụ và lề lối làm việc
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d

  

 

CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

 

Điu 1. Phm vi, đối tượng điu chnh             

Điu 2. Nguyên tc làm vic              

 

CHƯƠNG II

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA CÁC ĐƠN VỊ, TRÁCH NHIỆM VÀ  

QUYỀN HẠN CỦA LÃNH ĐẠO NHÀ TRƯỜNG VÀ TRƯỞNG CÁC ĐƠN VỊ

 

Điều 3. Chức năng, nhiệm vụ của các Phòng, Khoa, Ban, Tổ công tác

1.  n Phòng Tổ chức – Công tác sinh viên:

2.  n Phòng Đào tạo - Quản lý khoa học:

3.  n Phòng Hành chính - Quản trị:

n Các Khoa:

n Các Ban và Tổ công tác:            

Điều 4. Chức năng, nhiệm vụ của các Trung tâm

Điều 5. Trách nhim và quyn hạn của lãnh đạo nhà trưng và trưng các đơn vị

 

n Hiệu trưởng:

n Phó hiệu trưởng:

n Trưởng Phòng, Trung tâm, Ban, Tổ công tác:

n Trưởng Khoa:

n Trưởng Bộ môn thuộc khoa:

n Phó đơn vị Phòng, Khoa, Ban, Trung tâm, Tổ công tác, Tổ bộ môn và các trợ lý:

            

CHƯƠNG III

QUAN HỆ VÀ LỀ LỐI LÀM VIỆC

 

Điều 6. Quan hệ và lề lối làm việc trong Lãnh đạo nhà trường

Điều 7. Quan hệ và lề lối làm việc giữa Lãnh đạo nhà trường với các đơn vị

Điều 8.  Quan hệ và lề lối làm việc giữa các đơn vị, cá nhân trong trường.

Điều 9. Quan hệ và lề lối làm việc trong các Phòng, Trung tâm, Ban, Tổ công tác.

Điêu 10. Quan hệ và lề lối làm việc trong các Khoa, Tổ chuyên môn

Điều 11. Trách nhiệm và phạm vi giải quyết công việc của cán bộ, viên chức

Điu 12. Các quan h công tác khác                

 

CHƯƠNG IV

THỜI GIAN VÀ CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC, NGHỈ PHÉP

 

Điu 13. Thời gian làm việc

Điu 14.  Chế độ làm việc

Điu 15. Nghỉ phép

 

 

CHƯƠNG V

CHẾ ĐỘ BÁO CÁO, THÔNG TIN

 

Điều 16. Phó Hiệu trưởng báo cáo Hiệu trưởng

Điều 17. Các đơn vị trực thuộc báo cáo Lãnh đạo trường

 

Điều 18. Cung cấp thông tin của các đơn vị thuộc Trường CĐSP Thừa Thiên Huế

Điều 19. Cung cấp thông tin của Trường CĐSP Thừa Thiên Huế

Điều 20. Truyền thông tin trên mạng

 

CHƯƠNG VI

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 

Điều 21

 

Điều 22.

 

 

                                                           

 

Số hiệu văn bản: 1037/QĐ-TCCB
Loại văn bản: Quy định
Cơ quan ban hành: Trường CĐSP TT_Huế
Người ký: Hiệu trưởng Hoàng Ngọc Quý
Ngày ban hành: 10/01/2008
Ngày có hiệu lực: 10/01/2008
Tải tệp đính kèm
Quy dinh chuc nang nhiem vu_2.doc
 
 
©2009 Trường Cao đẳng sư phạm Thừa Thiên Huế - Bản quyền thuộc Trường Cao Đẳng Sư Phạm Thừa Thiên Huế
Địa chỉ: 123 Nguyễn Huệ - Thành phố Huế - Việt Nam | Điện thoại: 0234 - 3822179; Fax: 0234 - 3833584; Email: cdsp@thuathienhue.gov.vn