Đăng ký học tập Hộp thư nội bộ Thư viện ảnh Bài giảng Hỏi đáp Diễn đàn
Trang chủ
40 năm thành lập trường
Giới thiệu trường
Tin tức, sự kiện
Đảng Bộ
Công đoàn
Công khai giáo dục
Phổ biến giáo dục pháp luật
Thông tin đào tạo
Học kỳ phụ
Quản lý lớp - CVHT
Thực hành - Thực tập
Hợp tác quốc tế
Danh bạ điện thoại
Khoa - phòng
Khoa học và Công nghệ
Kiểm định chất lượng
Đoàn TN - Hội SV
Tuyển sinh
Lịch công tác
Liên hệ
 
Thống kê
 
Khách trực tuyến: 71
Số người truy cập: 30466759
 
 
THÔNG BÁO: Chúc mừng năm mới! Xuân Canh Tý 2020, Kính chúc quý thầy cô giáo cùng toàn thể các em sinh viên An Khang - Hạnh phúc - Thành đạt!  
Khoa Tự nhiên - Kinh tế
Chức năng, nhiệm vụ của Khoa Tự nhiên – Kinh tế
[Cập nhật ngày: 16/11/2018]

TRƯỜNG CĐSP TT.HUẾ

KHOA TỰ NHIÊN – KINH TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thừa Thiên Huế, ngày 15 tháng 12 năm 2017

 

 

QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

CỦA KHOA CÁC TỔ CHUYÊN MÔN TRỰC THUỘC KHOA

 

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, thực trạng đội ngũ cán bộ và định hướng phát triển của Khoa, Trường trong giai đoạn mới, khoa quy định chức năng, nhiệm vụ của khoa và các tổ chuyên môn trực thuộc như sau:

I.KHOA

1. Chức năng

Khoa Tự nhiên – Kinh tế có chức năng đào tạo các ngành Cao đẳng sư phạm và ngoài sư phạm (Sư phạm Toán, Sư phạm Vật Lý, Sư phạm Sinh Học, Sư phạm Hóa học, Sư phạm Kỹ thuật công nghiệp, Quản lí thiết bị trường học và Sư phạm Giáo dục tiểu học); cao đẳng nghề và Trung cấp chuyên nghiệp thuộc khối Tự nhiên, khối Kinh tế (lĩnh vực Kế toán, Tài chính-Ngân hàng, Quản trị kinh doanh); tổ chức các hoạt động nghiên cứu, chuyển giao khoa học và công nghệ, phát triển chương trình đào tạo, biên soạn giáo trình, tài liệu; nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy và các hoạt động chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội.

2. Nhiệm vụ

a)     Quản lý trực tiếp giảng viên, nhân viên và sinh viên, học viên thuộc các phân ngành Cao đẳng sư phạm, cao đẳng nghề và Trung cấp chuyên nghiệp thuộc khối Tự nhiên, Tiểu học và khối Kinh tế.

b)     Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động giáo dục đào tạo theo kế hoạch chung của trường, bao gồm: Xây dựng, phát triển chương trình đào tạo; tổ chức biên soạn đề cương chi tiết; xây dựng đề án, biên soạn tài liệu, giáo trình; tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập; xây dựng và thực hiện phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của sinh viên các học phần thuộc lĩnh vực chuyên môn của khoa (Khoa học tự nhiên, tiểu học và Kinh tế).

c)     Tổ chức các hoạt động giáo dục và khoa học; chủ động khai thác các dự án hợp tác, phối hợp với các cơ sở giáo dục, khoa học và các doanh nghiệpliên quan đến ngành nghề đào tạo trong hoạt động đào tạo.

d)     Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ  chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên và nhân viên thuộc khoa.

e)     Đề xuất kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị dạy học, thực hành, thực tập và thực nghiệm khoa học. Quản lý toàn bộ tài sản được nhà trường giao;

f)      Tổ chức đánh giá cán bộ quản lý, giảng viên trong khoa và tham gia đánh giá cán bộ quản lý trong trường theo quy định của nhà trường.

g)     Thực hiện các nhiệm vụ được giao khác theo kế hoạch công tác của trường.

II. NHIỆM VỤ CÁC TỔ CỦA KHOA

1. Tổ Tự nhiên

- Chịu trách nhiệm về nội dung, chất lượng, tiến độ giảng dạy của những học phần lí thuyết và phương pháp dạy học liên quan đến lĩnh vực Toán học, Khoa học tự nhiên, Vật lí học, Hóa học, Sinh học,.. thuộc chương trình đào tạo Sư phạm và ngoài sư phạm của trường: Sư phạm Toán, Sư phạm Vật Lý, Sư phạm Sinh Học, Sư phạm Hóa học, Sư phạm Giáo dục tiểu học, Sư phạm Giáo dục mầm nonQuản lí thiết bị trường học;

- Xây dựng và hoàn thiện nội dung môn học/học phần; tổ chức biên soạn giáo trình, xây dựng tài liệu tham khảo phù hợp với nội dung các môn học/học phần liên quan đến Toán học, Khoa học tự nhiên và Quản lí thiết bị trường học;

- Nghiên cứu đổi mới phương pháp giảng dạy; tổ chức kiểm tra, đánh giá quá trình và kết quả học tập của sinh viên theo quy định của Trường các môn học/học phần nói trên;

- Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, thực hiện các dịch vụ khoa học và công nghệ theo kế hoạch của trường và khoa;

- Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên của bộ môn; tham gia đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên thuộc lĩnh vực chuyên môn Toán học, Khoa học Tự nhiên và Quản lí thiết bị trường học các bậc học từ Mầm non, Tiểu học đến Trung học cơ sở;

- Tổ chức đánh giá công tác quản lý, hoạt động đào tạo, hoạt động khoa học và công nghệ của cá nhân, của bộ môn, của khoa và trường theo yêu cầu của hội đồng trường, hiệu trưởng, trưởng khoa.

2. Tổ Kinh tế

- Chịu trách nhiệm về nội dung, chất lượng, tiến độ giảng dạy của những học phần liên quan đến các lĩnh vực Kế toán, Tài chính-Ngân hàng, Quản trị kinh doanh trong chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy chung của trường, của khoa;

- Xây dựng và hoàn thiện nội dung môn học/ học phần; tổ chức biên soạn giáo trình, xây dựng tài liệu tham khảo phù hợp với nội dung môn học/ học phầnliên quan đến các lĩnh vực Kế toán, Tài chính-Ngân hàng, Quản trị kinh doanh;

- Nghiên cứu đổi mới phương pháp giảng dạy; tổ chức kiểm tra, đánh giá quá trình và kết quả học tập của sinh viên theo quy định của Trường các học phần nói trên;

- Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, thực hiện các dịch vụ khoa học và công nghệ theo kế hoạch của trường và khoa;

- Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên của bộ môn; tham gia đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên thuộc các lĩnh vực Kế toán, Tài chính-Ngân hàng, Quản trị kinh doanh ;

- Tổ chức đánh giá công tác quản lý, hoạt động đào tạo, hoạt động khoa học và công nghệ của cá nhân, của bộ môn, của khoa và trường theo yêu cầu của hội đồng trường, hiệu trưởng, trưởng khoa.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các tổ chuyên môn, giảng viên, nhân viên căn cứ Quy định này chủ động xây dựng kế hoạch công tác, định hướng phát triển, lập mi quan hệ phối hợp công tác với các đơn vị khác trong và ngoài khoa để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

2. Cán bộ quản lý khoa, tổ có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc và thực hiện chế độ báo cáo sơ kết và tổng kết năm học công bố trong toàn khoa và báo cáo với trường.

3. Trong quá trình thực hiện Quy định này, nếu phát sinh những vấn đề chưa phù hợp, cần kịp thời phản ánh trong họp khoa định kỳ để điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tiễn của Khoa, Trường./.

 

 

 

TRƯỞNG KHOA

 

 

Châu Vân Anh

      Số lần đọc: 353 Cập nhật ngày: 16/11/2018
   

Trang trước In ấn      

 
Các tin khác
  Sôi nổi các hoạt động chào mừng ngày 20-11 của Khoa Tự nhiên – Kinh tế (17/11/2016)
  Hội thảo “Đổi mới phương pháp dạy học, tiếp cận phổ thông” (22/01/2016)
  Hội thi Nghiệp vụ sư phạm Khoa Tự nhiên – Kinh tế (12/01/2016)
  Hội thi "Tài năng thủ lĩnh" (01/12/2015)
  Hội thi Thiết kế bài giảng điện tử và đồ dùng dạy học (07/05/2015)
  Cùng trẻ đón xuân! (25/02/2015)
  Hội thi Rèn luyện Nghiệp vụ sư phạm – Văn nghệ (03/02/2015)
  Tin hội thi Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm khoa Tự nhiên - Kinh tế năm học 2013-2014 (07/03/2014)
  Vững bước tương lai với câu lạc bộ Lửa Xanh (11/02/2014)
  Hội diễn văn nghệ chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam (30/11/2013)
THÔNG BÁO MỚI
Thông báo điều chỉnh Kế hoạch tổ chức Lễ Bế giảng các lớp K43 BD CDNN và NV thiết bị, thí nghiệm
Thông báo điều chỉnh lần 2 lịch thi tốt nghiệp K42 D TC SPMN 1 năm – CQ
Thông báo về việc cho HSSV nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Thông báo Kế hoạch tổ chức bế giảng lớp K43B Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng I (lớp học tại Phú Lộc).
Thông báo về việc tăng cường sử dụng hệ thống hỗ trợ ĐT trực tuyến hỗ trợ HSSV tự học.
Thông báo điều chỉnh lịch thi tốt nghiệp K42D TC SPMN 1 năm – CQ.
TIN MỚI NHẬN
Hướng dẫn của Bộ Y tế về việc tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh nCoV trong trường học
Danh sách SV khối CĐ Giáo dục nghề nghiệp có QĐ xóa tên, bảo lưu, tiếp tục học NH19-20
Tuyên dương đảng viên xuất sắc, trao giải Cuộc thi Tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của ĐCS Việt Nam
Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp
CHO ĐI ĐỂ LAN TỎA YÊU THƯƠNG
Hội thi Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm của Khoa Giáo dục Mầm non
Hoạt động chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam
LỊCH CÔNG TÁC
 
©2009 Trường Cao đẳng sư phạm Thừa Thiên Huế - Bản quyền thuộc Trường Cao Đẳng Sư Phạm Thừa Thiên Huế
Địa chỉ: 123 Nguyễn Huệ - Thành phố Huế - Việt Nam | Điện thoại: 0234 - 3822179; Fax: 0234 - 3833584; Email: cdsp@thuathienhue.gov.vn