Đăng ký học tập Hộp thư nội bộ Thư viện ảnh Bài giảng Hỏi đáp Diễn đàn
Trang chủ
40 năm thành lập trường
Giới thiệu trường
Đảng Bộ
Hoạt động Công đoàn
Công khai giáo dục
Tin tức, sự kiện
Phổ biến giáo dục pháp luật
Thông tin đào tạo
Học kỳ phụ
Quản lý lớp - CVHT
Thực hành - Thực tập
Hợp tác quốc tế
Danh bạ điện thoại
Khoa - phòng
Khoa học và Công nghệ
Kiểm định chất lượng
Đoàn TN - Hội SV
Tuyển sinh
Lịch công tác
Diễn đàn
Tư vấn việc làm
Liên hệ
 
Thống kê
 
Khách trực tuyến: 42
Số người truy cập: 25056068
 
 
THÔNG BÁO:  
Văn bản - Quy định
HƯỚNG DẪN XÉT CÔNG NHẬN CẢM TÌNH ĐẢNG VÀ KẾT NẠP ĐẢNG KHỐI HỌC SINH - SINH VIÊN
[Cập nhật ngày: 27/02/2008]

fiogf49gjkf0d

ĐẢNG ỦY DÂN CHÍNH ĐẢNG TT - HUẾ

ĐẢNG ỦY TRƯỜNG CĐSP

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

                                                     HƯỚNG DẪN 

XÉT CÔNG NHẬN CẢM TÌNH ĐẢNG VÀ KẾT NẠP ĐẢNG

KHỐI HỌC SINH - SINH VIÊN

 

A. QUY TRÌNH XÉT

I. Xét công nhận Cảm tình Đảng

1. Chi đoàn tổ chức họp, xét và giới thiệu đoàn viên ưu tú lên Liên chi đoàn. Hồ sơ (theo mẫu chung) gồm có:

                        - Biên bản họp xét của Chi đoàn. 

                        - Đề nghị của Chi đoàn giới thiệu đoàn viên ưu tú công nhận cảm tình Đảng. 

                        - Danh sách trích ngang các đoàn viên ưu tú của Chi đoàn.  

2. BCH Liên chi đoàn khoa tổ chức họp, xét đoàn viên ưu tú và giới thiệu lên Ban Thường vụ Đoàn trường. Hồ sơ gồm có:

   - Biên bản họp xét của Liên chi đoàn. 

                        - Đề nghị của Liên chi đoàn giới thiệu đoàn viên ưu tú công nhận cảm tình Đảng

                        - Danh sách trích ngang các đoàn viên ưu tú của Liên chi đoàn.

3. Ban Thường vụ Đoàn trường họp xét, chuyển hồ sơ cho Chi bộ khoa. Hồ sơ gồm có:

                        - Biên bản họp xét của Ban Thường vụ Đoàn trường.

                        - Nghị quyết của Ban Thường vụ Đoàn trường giới thiệu đoàn viên ưu tú đề nghị xét công nhận cảm tình Đảng.

            - Danh sách trích ngang các đoàn viên các đoàn viên được đề nghị.

4. Chi bộ khoa tiếp nhận hồ sơ từ Ban Thường vụ Đoàn trường, tổ chức họp xét và ra nghị quyết công nhận cảm tình Đảng. Hồ sơ gồm có:

                        - Các văn bản do Đoàn trường giới thiệu.

                        - Biên bản họp chi bộ.

                        - Nghị quyết của chi bộ.

                        - Danh sách trích ngang đoàn viên ưu tú.

5. Đảng ủy trường phê duyệt Nghị quyết của Chi bộ khoa, chuyển hồ sơ cho các chi bộ (để thực hiện) và cho Đoàn trường (danh sách trích ngang để biết và phối hợp thực hiện).

II. Xét kết nạp Đảng

1. Chi đoàn họp xét giới thiệu đoàn viên ưu tú (đã là Cảm tình Đảng và đã học lớp bồi dưỡng Nhận thức về Đảng) để đề nghị kết nạp Đảng, chuyển hồ sơ cho Liên chi đoàn. Hồ sơ (theo mẫu chung) gồm có:

               - Bản tự nhận xét cá nhân.

                        - Đơn xin vào Đảng (viết tay trên giấy khổ A4).

                        - Sơ yếu lý lịch (bản tự khai, chưa xác minh).

                        - Biên bản họp xét của chi đoàn.

                        - Đề nghị của chi đoàn.

            2. Ban chấp hành Liên chi đoàn khoa họp xét đoàn viên ưu tú để đề nghị kết nạp Đảng, chuyển hồ sơ cho Đoàn trường. Hồ sơ gồm có:

                        - Bản tự nhận xét cá nhân.

                        - Đơn xin vào Đảng (viết tay trên giấy khổ A4).

                        - Sơ yếu lý lịch (bản tự khai, chưa xác minh).

                        - Biên bản họp xét của Ban chấp hành Liên chi đoàn khoa.

                        - Đề nghị của Ban chấp hành Liên chi đoàn khoa.

                        - Danh sách trích ngang các đoàn viên được đề nghị.

3. Ban Thường vụ Đoàn trường họp xét và ra nghị quyết đề nghị kết nạp Đảng, chuyển hồ sơ cho các Chi bộ khoa. Hồ sơ gồm có:

                        - Bản tự nhận xét cá nhân.

                        - Đơn xin vào Đảng (viết tay trên giấy khổ A4).

                        - Sơ yếu lý lịch (bản tự khai, chưa xác minh).

                        - Biên bản họp xét của Ban Thường vụ Đoàn trường.

                        - Nghị quyết của Ban Thường vụ Đoàn trường.

                        - Danh sách trích ngang.

            4. Chi bộ khoa xem xét, phê duyệt và hoàn thiện các loại hồ sơ (theo quy định) và tổ chức họp xét, đề nghị kết nạp Đảng và gửi hồ sơ về Đảng ủy trường.

 

B. ĐIỀU KIỆN XÉT CÔNG NHẬN VÀ XÉT KẾT NẠP

I. Xét công nhận Cảm tình Đảng

Đoàn viên ưu tú được xét đề nghị công nhận Cảm tình Đảng phải hội đủ các điều kiện sau:

   + Về phẩm chất chính trị: Có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, nghiêm chỉnh chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định của nhà trường. Có ý thức phấn đấu trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Nghiêm túc thực hiện Điều lệ Đoàn, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao của Chi đoàn, Liên chi đoàn, Đoàn trường.

            + Về đạo đức lối sống: Có lối sống gương mẫu trước quần chúng, chấp hành tốt pháp luật và các quy định đối với người công dân, người sinh viên.

            + Về năng lực học tập, công tác: Có năng lực công tác tốt, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Hoàn thành các nhiệm vụ học tập của một sinh viên, không vi phạm các quy định về quy chế học tập, thi, kiểm tra. Có kết quả học tập từ loại khá và kết quả rèn luyện từ loại tốt trở lên (ít nhất một học kỳ trước thời gian xét).

            + Về quan hệ quần chúng: Có quan hệ tốt đẹp với bạn bè, thầy cô giáo và nhân dân. Đoàn kết, hợp tác với các Đoàn viên trong BCH Chi đoàn và Chi đoàn vì nhiệm vụ chung.

            Đoàn viên ưu tú được xét đề nghị công nhận Cảm tình Đảng phải được ít nhất 2/3 số đoàn viên thanh niên trong chi đoàn nhất trí đề nghị (bằng biểu quyết giơ tay hoặc bỏ phiếu kín).

II. Xét kết nạp Đảng

Đoàn viên ưu tú được xét đề nghị kết nạp Đảng phải hội đủ các điều kiện như đối với Cảm tình Đảng đồng thời phải thỏa mãn các điều kiện sau:

   - Tham gia trực tiếp một số hoạt động Đoàn, Hội từ cấp Liên chi đoàn trở lên.

            - Có kết quả học tập từ loại khá trở lên và kết quả rèn luyện xuất sắc (ít nhất hai học kỳ trước thời gian xét).

 

C. THỜI ĐIỂM XÉT CÔNG NHẬN VÀ XÉT KẾT NẠP

I. Xét công nhận Cảm tình Đảng

                        - Chi đoàn tổ chức họp xét vào đầu tuần thứ ba của các tháng 10, 12, 2, 4.

     - Liên chi đoàn khoa tổ chức họp xét vào cuối tuần thứ ba các tháng 10, 12, 2, 4.

                       - Đoàn trường tổ chức họp xét vào tuần thứ tư của các tháng 10, 12, 2, 4, 6.

                        - Chi bộ khoa tổ chức họp xét, ra nghị quyết công nhận cảm tình Đảng.

                        - Đảng ủy trường xem xét, quyết định theo kế hoạch.  

II. Xét đề nghị kết nạp Đảng

                        - Chi đoàn tổ chức họp xét vào đầu tuần thứ ba của các tháng 10, 12, 2, 4.

     - Liên chi đoàn khoa tổ chức họp xét vào cuối tuần thứ ba các tháng 10, 12, 2, 4.

                       - Đoàn trường tổ chức họp xét vào tuần thứ tư của các tháng 10, 12, 2, 4, 6.

                        - Chi bộ khoa tổ chức họp xét, ra nghị quyết đề nghị xét kết nạp Đảng.

                        - Đảng ủy trường xem xét, quyết định theo kế hoạch.  

            Lưu ý: Đối với các chi đoàn năm thứ nhất, việc xét công nhận Cảm tình Đảng và kết nạp Đảng chỉ tiến hành vào đầu học kỳ II khi đã có kết quả học tập, rèn luyện học kỳ I của đoàn viên trong chi đoàn.  

 

            Trên đây là hướng dẫn xét công nhận Cảm tình Đảng và kết nạp Đảng viên khối HS-SV. Đảng ủy yêu cầu các chi bộ và tổ chức Đoàn có liên quan thực hiện nghiêm túc hướng dẫn này. Trong quá trình thực hiện có vấn đề gì nảy sinh đề nghị phản ánh và góp ý kịp thời về Văn phòng Đoàn trường hoặc Văn phòng Đảng ủy.

 

                                                         Huế, ngày 15 tháng 01 năm 2007

                                                                   TM. BCH ĐẢNG ỦY

                                                                           BÍ THƯ

                                                                                                                                                                                            Hoàng Ngọc Quý

                                                                           (đã ký)

 

Văn phòng Đoàn TN - Hội SV
      Số lần đọc: 17249 Cập nhật ngày: 27/02/2008
   

Trang trước In ấn      

 
Các tin khác
  Quy định - Về công tác phát triển Đoàn và trưởng thành Đoàn (27/02/2008)
THÔNG BÁO MỚI
Thư mời Hội thảo Quốc gia "Nâng cao NLSP cho đội ngũ GV đáp ứng yêu cầu đổi mới CTGDPT"
Một số lưu ý đối với HSSV tới dự Lễ bế giảng và trao bằng TN
Lịch làm thủ tục nhận bằng tốt nghiệp của học sinh khối K39 Trung cấp CN chính quy ngày 21/7/2017
Lịch làm thủ tục nhận bằng tốt nghiệp của SV khối K38 CĐ chính quy ngày 19/7/2017
Thông báo v/v thi tuyển môn năng khiếu đợt 1 phục vụ xét tuyển cao đẳng chính qui năm 2017
Thông tin tuyển sinh cao đẳng và trung cấp 2017
TIN MỚI NHẬN
Thư mời Hội thảo Quốc gia "Nâng cao NLSP cho đội ngũ GV đáp ứng yêu cầu đổi mới CTGDPT"
Thông báo v/v tổ chức kì thi phụ cho SV khối lớp K40 Cao đẳng GDMN - Liên thông (VLVH)
Lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp Cao đẳng chính quy, khóa 38
Quyết định v/v cấp học bổng KKHT HK II năm học 2016-2017 cho HSSV các khối lớp K38 CĐ và K39 TCCN
Quyết định v/v khen thưởng học sinh cuối khóa khối K39 TCCN Khóa học 2015-2017
Quyết định v/v khen thưởng học sinh sinh viên cuối khóa khối K38 Cao đẳng Khóa học 2014 - 2017
Hội thảo Khoa học Giáo dục và Công nghệ - CEST 2017
LỊCH CÔNG TÁC
 
©2009 Trường Cao đẳng sư phạm Thừa Thiên Huế - Bản quyền thuộc Trường Cao Đẳng Sư Phạm Thừa Thiên Huế
Địa chỉ: 123 Nguyễn Huệ - Thành phố Huế - Việt Nam | Điện thoại: 054 - 3811359; Fax: 054 - 3833584; Email: cdsp.hue@vnn.vn.