Thứ Hai
25/10/2021

08:00

Trực báo
Đ.Đ: Phòng họp 1
Thứ Hai
25/10/2021

10:00

Họp Ban chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng 
Thành phần: Theo Quyết định số 364/QĐ-CĐSP ngày 21/10/2021
Địa điểm: Phòng họp số 1
Thứ Hai
25/10/2021

14:30

Seminar nhóm BDTX mô đun QLPT 05 (Cô Đặng Thị Quỳnh Lan trưởng nhóm)
Thành phần: GV tham gia BDTX mô đun QLPT 05 và GV quan tâm
Địa điểm: Phòng Phó hiệu trưởng (cô Lan)
Thứ Ba
26/10/2021

14:30

Seminar nhóm BDTX mô đun GVPT 02(thầy Nguyễn Văn Thu trưởng nhóm)
Thành phần: GV tham gia BDTX mô đun GVPT 02 và GV quan tâm
Địa điểm: Văn phòng khoa Sư phạm
Thứ Ba
26/10/2021

15:00

Họp BCH Công đoàn mở rộng
TP: BCH CĐCS, UBKT, Chủ tịch CĐBP (hoặc Phó Chủ tịch), KT, TQ CĐ
ĐĐ: Phòng họp 1
Thứ Ba
26/10/2021

15:00

Làm việc với Phòng GD-ĐT Huyện Nam Đông về Bồi dưỡng thường xuyên (xe xuất phát lúc 13 giờ 45)
Thành phần: Thầy Thành (HT), Thầy Hùng (PHT), Cô Vân Anh (TP ĐT-CTSV), Cô Thanh (KTT)
Địa điểm: Văn phòng Phòng GD-ĐT Huyện Nam Đông
Thứ Tư
27/10/2021

08:30

Hội nghị tổng kết thực hiện Đề án 'Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021'
Thành phần: Theo Kế hoạch số 98/KH-CĐSP ngày 15/9/2021, Ban chỉ đạo công tác PCTN theo quyết định 364/QĐ-CĐSP ngày 21/10/2021, cá nhân và tập thể được khen thưởng theo quyết định số 363/QĐ-CĐSP ngày 20/10/2021.
Địa điểm: Phòng họp số 1
Thứ Tư
27/10/2021

15:00

Họp Ban Tổ chức Hội thi hiểu biết pháp luật lần thứ VII - năm 2021
Thành phần: Theo Quyết định số 362/QĐ-CĐSP ngày 19/10/2021
Địa điểm: Phòng họp số 1
Thứ Năm
28/10/2021

09:00

Seminar nhóm BDTX mô đun QLMN 04 (thầy Lê Kế Quân trưởng nhóm)
Thành phần: GV tham gia BDTX mô đun QLMN 04 và GV quan tâm
Địa điểm: Văn phòng Đảng ủy
Thứ Năm
28/10/2021

14:00

Seminar nhóm BDTX mô đun GVMN 07 (Cô Hoàng T. Hải Yến trưởng nhóm)
Thành phần: GV tham gia BDTX mô đun GVMN 07 và GV quan tâm
Địa điểm: Văn phòng khoa Sư phạm
Thứ Năm
28/10/2021

14:30

Seminar nhóm BDTX mô đun GVPT 01 (Cô Cù Thị Nga trưởng nhóm)
Thành phần: GV tham gia BDTX mô đun GVPT 01 và GV quan tâm
Địa điểm: Phòng họp 1
Thứ Năm
28/10/2021

15:00

Seminar nhóm BDTX mô đun QLMN 08 (Cô Nguyễn T. Thu Hiền trưởng nhóm)
Thành phần: GV tham gia BDTX mô đun QLMN 08 và GV quan tâm
Địa điểm: Văn phòng khoa Sư phạm
Thứ Sáu
29/10/2021

08:30

 Bộ GD&ĐT tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 01/12/2011 của Bộ Chính trị 
TP: Thầy Trần Minh Hùng, Tôn Thất Dũng.
Đ.Đ: Phòng họp trực tuyến K2.01
Thứ Sáu
29/10/2021

08:30

Hội thảo quốc gia 'Chương trình đào tạo giáo viên mầm non đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế' (ĐHSP Hà Nội chủ trì)
Địa điểm: K2.04
TP: Mời Đại diện BGH, đại diện P.ĐT; CBGV Khoa Sư phạm và các GV quan tâm tham dự.
Thứ Sáu
29/10/2021

13:30

Hội thảo quốc gia 'Chương trình đào tạo giáo viên mầm non đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế' (ĐHSP Hà Nội chủ trì)
Địa điểm: K2.04
TP: Mời Đại diện BGH, đại diện P.ĐT; CBGV Khoa Sư phạm và các GV quan tâm tham dự.
Thứ Sáu
29/10/2021

14:30

Seminar nhóm BDTX mô đun QLPT 02 (thầy Hoàng Ngọc Sơn trưởng nhóm)
Thành phần: GV tham gia BDTX mô đun QLPT 02 và GV quan tâm
Địa điểm: Phòng họp 1
Thứ Bảy
30/10/2021

07:30

Tập huấn "Nâng cao kỹ năng đảm bảo An toàn thông tin khi sử dụng mạng Internet"
TP: mời đại diện BGH; BCH Đoàn TN- Hội SV; các LCĐ, LCH và các lớp được điều động theo kế hoạch.
ĐĐ: Giảng đường 1
Thứ Bảy
30/10/2021

08:45

Tổ chức Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp đại học Liên thông - Vừa làm vừa học lớp K2 Sư phạm Mỹ thuật liên kết với trường Đại học Nghệ thuật Huế.
- Địa điểm: Phòng K2-02
- Thành phần: Ban giám hiệu, lãnh đạo Trung tâm HTSV và LKĐT, đại diện khoa Sư phạm, các học viên lớp K2 Sư phạm Mỹ thuật.