Thứ Hai
03/10/2022

07:00

Chào cờ khối lớp VH cấp THPT
TP: theo KH số 121/KH-CĐSP ngày 15/9/2022
ĐĐ: Tiền sảnh nhà A
Thứ Hai
03/10/2022

08:00

Họp BTC Hội nghị CBVC và CĐ năm học 2022-2023
TP: Theo Quyết định
ĐĐ: Phòng họp 1
Thứ Hai
03/10/2022

09:30

Họp BTC và tiểu ban CSVC, QLSV tuần SHCD:
TP: Theo quyết Số 263/QĐ-CĐSP ngày 21/9/2022 và số 281/QĐ-CĐSP ngày 01/10/2022.
Địa điểm: Phòng họp I.
Thứ Hai
03/10/2022

10:30

Họp xét cấp Chứng chỉ các lớp BD CDNN
TP: BGH, LĐ TLK; TP, PTP: PKT, PĐT; cô Minh Ngọc
Thứ Hai
03/10/2022

14:30

Hội nghị CBVC&CĐ phòng Khảo thí-ĐBCL-QLKH
Thành phần: BGH, CBVC&CĐV phòng, mời đại diện lãnh đạo các đơn vị.
Địa điểm: Phòng họp số 1
Thứ Ba
04/10/2022

09:30

Hội nghị CBVC&CĐ Khoa Sư phạm
ĐĐ: Phòng họp 1
TP: CBGV Khoa Sư phạm; Mời đại diện BGH, đại diện Công đoàn cơ sở và lãnh đạo các đơn vị.
Thứ Ba
04/10/2022

15:00

Hội nghị Cán bộ viên chức Khoa Bồi dưỡng nghiệp vụ.
Thành phần: BGH, CBGV Khoa BDNV; Mời đại diện lãnh đạo các đơn vị.
Địa điểm: Phòng họp số 1
Thứ Tư
05/10/2022

08:00

GV Khoa Sư phạm tham dự tập huấn 'Áp dụng Kỉ luật tích cực trong GDMN' do ĐHSP HN tổ chức tại Huế (05-07/10/2022)
ĐĐ: ĐHSP Huế
TP: cô Yến, cô Khuyên (Khoa SP); cô Hiền (Trường THMN)
Thứ Tư
05/10/2022

08:30

Hội nghị CBVC Trung tâm HTSV và LKĐT 
Thành phần: BGH, CBVC Trung Tâm, mời đại diện lãnh đạo các đơn vị.
Địa điểm: Phòng họp số 1
Thứ Tư
05/10/2022

14:30

Hội nghị Cán bộ viên chức và Công đoàn Phòng TC-HC-HTQT
Thành phần: BGH, CBVC NV Phòng TC-HC-HTQT; Mời đại diện lãnh đạo các đơn vị.
Địa điểm: Phòng họp số 1
Thứ Năm
06/10/2022

13:30

Tọa đàm CLB khối các trường CĐSP 
TP: Theo Giấy mời của Hiệp hội các trường ĐH, CĐ Việt Nam; BGH, Trưởng và phó các Phòng chức năng, Trung tâm; Trưởng các khoa và trường THMN. 
Đ.Đ: Phòng Hội thảo K2.02
Thứ Sáu
07/10/2022

14:30

Hội nghị Cán bộ viên chức phòng ĐT-CTSV
Thành phần: Mời BGH; Đại diện lãnh đạo các đơn vị; CBVC phòng ĐT-CTSV
Địa điểm: Phòng họp số 1
Chủ nhật
09/10/2022

07:30

Thi Chứng chỉ Năng lực Tiếng Nhật TOPJ
ĐĐ: Phòng A2.08; A2.09