Thứ Hai
24/01/2022

07:00

Thời gian: 7h
Nội dung: Tư vấn hướng nghiệp tại trường THCS Thủy Dương
Thành phần: Trần Thị Hương Quỳnh; Phạm Thị Cẩm Vân; Mai Hồng Quyên; Phan Minh Châu; Nguyễn Duy Khánh; Dương Hoài Ý; Trần Thị Thanh Tuyền; Đặng Ngọc Thanh Hà.
Địa điểm: 02 An Thường Công Chúa
Thứ Ba
25/01/2022

08:00

Hội nghị Đảng ủy
Đ.Đ: Phòng họp 1
Thứ Tư
26/01/2022

09:00

Trực báo
Đ.Đ: Phòng họp 1