Thứ Hai
27/06/2022

08:00

Trực báo
ĐĐ: Phòng họp 1
Thứ Hai
27/06/2022

*

Sinh viên các khối lớp K45 CĐ Giáo dục Mầm non (CQ) và K45 CĐ Giáo dục nghề nghiệp bắt đầu học HP QP-AN
Thứ Ba
28/06/2022

08:30

Hội nghị tổng kết hoạt động KHCN năm học 2021-2022
Thành phần: Theo Kế hoạch số 86/KH-CĐSP ngày 15/6/2022, mời ông Nguyễn Vũ Minh Tuấn tham dự.
Địa điểm: Phòng họp số 1
Thứ Tư
29/06/2022

15:00

Hội nghị Đảng ủy
TP: Đảng ủy, UBKT Đảng ủy
Đ.Đ: Phòng họp 1
Thứ Năm
30/06/2022

08:00

Giám sát Bí thư và Chi bộ Khoa NN-CNTT.
- Thành phần: Theo Quyết định số 25-QĐ/UBKT, ngày 14/6/2022.
- Địa điểm: Phòng họp 1.
Thứ Năm
30/06/2022

08:00

Từ30/6 đến 02/7: GV Khoa SP tham dự Tập huấn Theo Công văn số 639/ĐHSPHN-KHCN ngày 20/5/2022 của Trường ĐHSP Hà Nội.
Thứ Năm
30/06/2022

08:00

Họp xét điều kiện TN K43 CĐSP, K44 CĐ Kế toán và các trường hợp có đơn
TP: BGH; trưởng các khoa; TP, PTP: PĐT, PKT; cô Xuân Thanh (KT trưởng); cô Minh Ngọc (ĐT-CTSV)
ĐĐ: Phòng họp 1
Chủ nhật
03/07/2022

14:00

Tham quan Nghỉ dưỡng hè 2022
TP: Theo Kế hoạch
Thời gian: Từ 14h ngày 03/7 đến 10h ngày 04/7/2022.
Địa điểm: Lăng cô, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế
(xe xuất phát lúc 14h ngày 03/7 tại 123 Nguyễn Huệ)