Thứ Hai
04/12/2023

08:00

Trực báo
ĐĐ: Phòng họp 1
Thứ Hai
04/12/2023

08:00

Hội nghị quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII (Đ/c Trần Minh Hùng dự cả ngày)
ĐĐ: Hội trường tầng 3 Đảng ủy Khối
Thứ Hai
04/12/2023

13:30

Hội nghị tổng kết công tác thi đua Khối đào tạo 2, năm 2023 (Thầy: Hồ VănThành, Đồng Trung Trí)
ĐĐ: Phòng họp tầng 3, Nhà A, Trường CĐCN Huế
Thứ Hai
04/12/2023

*

Các khoa nhắc nhở GV, tổ chuyên môn về việc nộp bảng điểm quá trình và điều kiện dự thi HK1, NH 2023-2024 các khối K45, K46 CĐ GDMN, K46 CĐ GDNN vào đầu tuần sau.
Thứ Ba
05/12/2023

08:00

Hội nghị Chi bộ Khảo thí-Trung tâm
Thành phần: Toàn thể đảng viên Chi bộ
Nội dung: Kiểm điểm, đánh giá, xếp loại CLTCĐ, ĐV năm 2023
Địa điểm: Văn phòng Đảng ủy
Thứ Năm
07/12/2023

14:30

Họp nhóm công tác chuyên trách 3_Tiêu chuẩn 6&9 (lần 5)
Địa điểm: Văn phòng Đảng ủy